• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 03 września 2014
OTWARCIE PLACU ZABAW W KAMIONEJ
wtorek, 02 września 2014
Ostatni, wakacyjny piątek dla najmłodszych mieszkańców Kamionej okazał się niezwykle wyjątkowy. W tym dniu z inicjatywy mieszkańców dokonano symbolicznego uroczystego otwarcia placu zabaw.

Z inicjatywy Pani Anny Giergiel, dzieci w asyście Wójta Gminy Żukowice – Krzysztofa Wołoszyna, Sołtysa Wsi Kamiona – Pana Jana Giergiela, Radnej Gminy Żukowice – Pani Jolanty Samul, uroczyście przecięły wstęgę, rozpoczynając tym samym zabawę. Mali mieszkańcy Kamionej miały ogromną frajdę uczestnicząc w grach i zabawach przeprowadzonych przez Myszkę Miki, Klauna oraz Obelixa.
Więcej…
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBUDOWA DROGI W M. KAMIONA
wtorek, 02 września 2014
 Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:Odbudowa drogi w m. Kamiona (dz. nr 123/3) w km 00+000 - 00+120, gm. Żukowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Żukowice Żukowice 148 (sekretariat) 67-231 Żukowice.

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
INFORMACJA DLA PRZESIĘBIORCÓW
wtorek, 02 września 2014
 9 września 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w Legnicy bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedstawicieli MŚP. Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich na rozwój działalności w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu, a także w ramach inicjatywy JEREMIE. Na spotkaniu zostaną przedstawione ogólne informacje, dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020.
Więcej…
 
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W SZKOLE IM. KEN W NIELUBI
wtorek, 02 września 2014
Donośnym dźwiękiem historycznego dzwonka dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi Ewa Chlebicka zainaugurowała nowy rok szkolny 2014/2015.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej sprawowanej przez ks. kan. Stanisława Czerwińskiego Proboszcza Parafii pw. św. Jakuba Ap. w Jakubowie. Modlono się o łaski i pomyślność w nowym roku szkolnym oraz, w kontekście 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, o pokój na świecie i ofiary wojen toczonych również współcześnie.
Więcej…
 
DOŻYNKI GMINNE 2014
poniedziałek, 01 września 2014
altWójt Gminy Żukowice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Żukowice na

Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 7 września 2014 r. na boisku sportowym w Nielubi.


Program uroczystości:

14:00 Msza Święta
15:00 Korowód Dożynkowy
15:30 Obrzęd Dożynkowy
17:00 Występy artystyczne
19:00 Zabawa taneczna
20:00 Występ zespołu THE POSTMAN
21:30 Zabawa taneczna c.d.


Gmina Żukowice informuje, iż przy współpracy z firmą Intertrans Głogów zostało zapewnione połączenie autobusowe na wspomnianą uroczystość. Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest poniżej.

Więcej…
 
POSTANOWIENIE SKO W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA FARMY WIATROWEJ W OBIEKCIE GŁOGÓW
piątek, 29 sierpnia 2014
Postanowenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy  z dnia 25 sierpnia 2014r. o przedłużeniu do 25 września 2014r. terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej w Obiekcie Głogów".


treść obwieszczenia
 
DODR WE WROCŁAWIU NA ZLECENIE MRIRW REALIZUJE ZADANIE ZWIĄZANE Z NIEODPŁATNYM DORADZTWEM WNIOSKODAWCOM I BENEFICJENTOM
czwartek, 28 sierpnia 2014
DODR we Wrocławiu na zlecenie MRiRW realizuje zadanie związane z nieodpłatnym doradztwem wnioskodawcom i beneficjentom.

Do realizacji powyższego zadania został utworzony Zespół ds. wsparcia wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-2013, który będzie świadczył doradztwo w działaniach:
- ułatwianie startu młodym rolnikom (działanie 112),
- modernizacja gospodarstw rolnych (działanie 121),
- przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (działanie 126),
- wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (działania 211, 212),
- program rolnośrodowiskowy (działanie 214),
- zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne (działanie 221, 223),
- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (działanie 311),
- grupy producentów rolnych (działanie 142),
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312);

szczegóły w ulotce informacujnej
 
MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.CZERNA
środa, 27 sierpnia 2014
 
alt
Zakończono realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czerna", która polegała na remoncie sanitariatów. Zakres prac obejmował między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod-kan, glazurę ścienną, wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej. Na ten cel Gmina Żukowice pozyskała 10.000,00 zł ze środków Fundacji Polska Miedź. Ponadto w tym samym czasie wykonano również remont elewacji budynku świetlicy z uwagi na jej bardzo zły stan.
Więcej…
 
PKP OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ - NIELUBIA
środa, 27 sierpnia 2014
PKP S.A. oddział gospodarowania nieruchomościami we Wrocławiu zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w Nielubi w budynku nr 53.


szczegóły ogłoszenia na stronie www.pkpsa.pl
 
GMINA ŻUKOWICE NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH
poniedziałek, 25 sierpnia 2014
alt
W niedzielę 24 sierpnia 2014 na stadionie sportowym w Ruszowicach odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorem Święta Plonów było Starostwo Powiatowe  oraz Gmina Wiejska Głogów.  

Gminę Żukowice reprezentowało  sołectwo Nielubia, zespół „Chaber” oraz Gminna Biblioteka Publiczna.  Rolnicy wraz z Kołem Gospodyń z Nielubi  upletli przepiękny wieniec, który cieszył się dużym zainteresowaniem   wśród uczestników  uroczystości.  Chleb z tegorocznych plonów wręczył gospodarzom dożynek Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn oraz Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Szmitd.

Biblioteka Publiczna przygotowała stoisko promocyjne. Znalazły się na nim rękodzieła przygotowane przez utalentowanych mieszkańców gminy. Na stoisku gminnym nie zabrakło również owoców i słodkich bułeczek, które można było skosztować.  Wspaniały występ zespołu „Chaber” z Nielubi uświetnił  program uroczystości.
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W MIEJSCOWOŚCI KŁODA
poniedziałek, 25 sierpnia 2014
alt
W sobotę tj. 23 sierpnia 2014 r. w miejscowości Kłoda odbyła się kolejna impreza z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" organizowana pod patronatem Wójta Gminy Żukowice.
 
Dla mieszkańców miejscowości Kłoda zostały przygotowane słodkości oraz kiełbasa z grilla oraz mnóstwo gier i zabaw integrujących mieszkańców, a szczególnie rodziny z naszej gminy. Dużą dawkę humoru zaaplikowali dzieciom przebierańcy. Ponadto na najmłodszych czekały dmuchane zamki, trampolina oraz mnóstwo nagród. Pomimo przysłowiowej pogody w kratkę, na imprezę przybyło wiele dzieci ze swoim rodzicami i opiekunami.
 
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom którzy włączyli się w organizację tej imprezy. Słowa podziękowań kierujemy szczególnie  do pań z miejscowości Kłoda, które bardzo mocno włączyły się organizację festynu.
 
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE NA FACEBOOKU
piątek, 22 sierpnia 2014
 
GOPS INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
środa, 20 sierpnia 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach projektu systemowego Moja przyszłość w postępowaniu prowadzonym trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz. 759 ze zm.), na zadanie pod nazwą: „Wykonanie zadania w aktywnej integracji w ramach projektu systemowego 7.1.1 dla GOPS Żukowice” - Kurs opiekunka dziecięca, osób starszych, niepełnosprawnych - gdzie kryterium oceny oferty stanowiła 100% cena wpłynęły 3 oferty wybrano ofertę Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oddział I Wrocław Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. M. Morcinka 8, 67-200 Głogów.
 
NOWY DACH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 20 sierpnia 2014
alt
alt
Zakończono prace remontowe pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Zakres robót obejmował: wymianę pokrycia dachowego nad salą główną świetlicy oraz remont pokrycia dachowego nad sceną oraz kuchnią.
Całkowity koszt remontu to kwota blisko 75 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30 000 zł w ramach  konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
 
Prace remontowe przeprowadziła firma „DEKMAR” Marek Łosin z Kromolina.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE MINISTER ŚRODOWISKA
wtorek, 19 sierpnia 2014
Obwieszczenie Minister Środowiska z dnia 13 sierpnia 2014r. o wydaniu postanowienia z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia koncsji 3/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze "Bytom Odrzański". 

treść obwieszczenia
 
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE WSI NIELUBIA
wtorek, 19 sierpnia 2014
alt
alt
ZWIEDZAMY I PŁYWAMY CHOĆ WAKACJE SĄ U MAMY to tytuł projektu letniegowypoczynku dzieci i młodzieży ze wsi Nielubia, który zrealizowany został w czasie od 01.08.2014r do 14.08.2014 przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Wsi Nielubia pod kierunkiem członka Zarządu Stowarzyszenia Ireny Siewiery. Projekt zrealizowano dzięki darowiźnie w kwocie 3.000 zł otrzymanej od Fundacji Polska Miedź w Lubinie i pieniędzy Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Wsi Nielubia w kwocie 741 zł oraz pracy woluntariuszy.
Więcej…
 
UROCZYSTE OTWARCIE SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁONE
poniedziałek, 18 sierpnia 2014
alt
altW dniu 14 sierpnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej sali wiejskiej w Słonej. Uroczystości rozpoczęto przecięciem symbolicznej wstęgi, po czym obiekt poświęcił ksiądz proboszcz Ludwik Obala. Następnie Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn przywitał mieszkańców sołectwa oraz przybyłych gości, a w swoim wystąpieniu przybliżył historię remontu sali. W krótkiej prezentacji multimedialnej wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć jak zniszczony budynek sali zmienia się w piękny obiekt. Kończąc Wójt Gminy podziękował za wkład mieszkańców w trakcie realizacji zadnia, pomoc i włożony trud w przygotowanie uroczystości i poczęstunku Pani Radnej Beacie Stachak, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańcom zaangażowanym w organizację otwarcia sali oraz sołtysowi wsi. Następnie głos zabrała Pani Beata Stachak, a także przybyli goście, którzy złożyli życzenia i przekazali prezenty dla sołectwa.
Uroczystość otwarcia uświetniły występy dzieci. Na przybyłych mieszkańców i gości czekał przepiękny i smakowity poczęstunek przygotowany przez mieszkanki sołectwa. Uroczystość otwarcia sali zakończyła się zabawą taneczną zorganizowaną przez sołectwo.
 
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W KŁODZIE
poniedziałek, 18 sierpnia 2014
alt
23 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00 w miejscowości Kłoda odbędzie się piknik rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Żukowice pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami, dmuchane zamki, trampolina oraz poczęstunek.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
GMINA ŻUKOWICE UCZESTNICZYŁA W UROCZYSTOŚCIACH PN. "W CIENIU KOLEGIATY"
poniedziałek, 18 sierpnia 2014
alt15 sierpnia 2014 roku pod głogowską Kolegiatą odbyły się uroczystości Święta Wniebowzięcia NMP, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Folkloru i Tradycji Ziemi Głogowskiej. Jak co roku, w myśl idei tego święta, którym jest kultywowanie najpiękniejszych tradycji ludowych, każda z gmin powiatu głogowskiego przygotowywała własne stoisko, gdzie można było podziwiać miejscowe rękodzieła, a także skosztować różnych wypieków i potraw.
Piękne stoisko w imieniu Gminy Żukowice przygotowane przez pracowników biblioteki cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników uroczystości. Zostało przyozdobione kwiatami, owocami, ręcznie wykonanymi wiankami, obrazami i serwetkami udostępnionymi przez naszych uzdolnionych mieszkańców. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernej i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bukwicy przygotowały wiele różnorodnych potraw, m.in. pączki, pierogi z jagodami, własnoręcznie upieczony chleb ze smalcem i ogórkiem oraz wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego. 
Swój udział w bogatym i atrakcyjnym programie uroczystości miały również nasze zespoły folklorystyczne: Chaber i Brzegowiacy.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zaprezentowania naszej gminy podczas uroczystości „W cieniu Kolegiaty 2014”.

Galeria zdjęć
 
 
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015
poniedziałek, 18 sierpnia 2014
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015
Termin składania wniosków od 1 września - 15 września 2014 roku (słuchacze kolegiów - do 15 października 2014 r.)

Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Żukowice (pokój nr 7), na stronie internetowej Urzędu- www.zukowice.pl lub w szkołach znajdujących się na terenie Gminy.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 78
Top! Do góry