• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
czwartek, 26 listopada 2015
UCZENNICA SP W BRZEGU GŁOGOWSKIM W PÓŁFINALE II OLIMPIADY WIEDZY O KGHM
środa, 25 listopada 2015
altUczennica kl. VI Maja Wajs reprezentowała Szkołę Podstawową w Brzegu Głogowskim w półfinale II Olimpiady wiedzy o KGHM i regionie. Spośród 168 prezentacji multimedialnych pracę Mai zakwalifikowano do 20 najlepszych w kategorii szkół podstawowych. Maja po raz drugi brała udział w olimpiadzie, w ubiegłym roku znalazła się w finale. W tym roku niewiele brakowało.

Gratulujemy ogromnej wiedzy i wytrwałości.
 

 
ZMIANA STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
środa, 25 listopada 2015

Na XI Sesji Rady Gminy Żukowice – Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice, które to zmiany swoim zakresem obejmą cały teren Gminy Żukowice. Przystąpienie do zmiany studium daje możliwość zainteresowanym osobom fizycznym, podmiotom i instytucjom do zgłaszania wniosków dotyczących zmiany sposobu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości i terenów stanowiących ich własność, a położonych w obszarze sporządzanego studium, a następnie planu. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić taki wniosek.

Jednocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie północnego fragmentu działki nr 581/4 w obrębie Żukowice. Obecnie w planie miejscowym teren ten jest przeznaczony dla przemysłowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Na wspomnianej wyżej działce KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Oddział Huta Miedzi Głogów planuje zrealizować inwestycję polegającą na budowie instalacji – składowiska odpadów przemysłowych Biechów III. Planowane składowisko będzie uzupełnieniem już istniejącego, po drugiej stronie linii kolejowej, w granicach Miasta Głogów.

Jednocześnie KGHM wystąpił z wnioskiem o wycięcie drzew z terenu objętego planowaną inwestycją, które kolidują z planowaną budową. W tej sprawie tutejszy Urząd Gminy prowadzi postępowanie administracyjne w ramach, którego opracowywane są już stosowne ekspertyzy dendrologiczne na zlecenie Gminy. W zamian za usuwane drzewa KGHM zadeklarował nasadzenia zastępcze, które stanowić będą kompensację przyrodniczą.

Więcej…
 
UCZNIOWIE SP IM. KEN W NIELUBI NA SPEKTAKLU W MOK-U W GŁOGOWIE
środa, 25 listopada 2015
altDnia 24 listopada 2015 r. uczniowie klas Ia i Ib Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi uczestniczyli w spektaklu pt.„Najsilniejszy motyl świata i magiczne drzewo” w reżyserii Jacka Timingeriu, który zaprezentowano w MOK-u w Głogowie.

Aktorzy „przenieśli” najmłodszych widzów w świat baśni, której głównym bohaterem był miły, sympatyczny i wrażliwy na potrzeby innych Motyl. Spektakl miał charakter interaktywny. Aktorzy rozmawiali z publicznością, prosili dzieci o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Oprócz promowania uniwersalnych wartości ogólnoludzkich jak miłość, przyjaźń czy poświęcenie dla innych, w spektaklu przedstawiono podstawowe zasady savoir vivre’u i dbania o higienę.
Więcej…
 
GIMNAZJALISTKA Z NIELUBI W PÓŁFINALE II OLIPIADY WIEDZY O KGHM
wtorek, 24 listopada 2015
alt
W poniedziałek 23 listopada 2015r. uczennica klasy 2a Eliza Glińska reprezentowała Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi w półfinale II Olimpiady Wiedzy o KGHM i Regionie w Sieroszowicach. Jury spośród 180 prac nadesłanych przez uczniów szkół gimnazjalnych pozytywnie oceniło tylko 20 prezentacji „Wizji inteligentnej kopalni przyszłości". Eliza była jedną z dwudziestu wyróżnionych, którzy zmierzyli się ze sobą w Turnieju Gigantów.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
poniedziałek, 23 listopada 2015
alt
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zawiadomienia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią:
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE NA DRODZE PROWADZĄCEJ DO CMENTARZA W M. NIELUBIA
poniedziałek, 23 listopada 2015
altW m. Nielubia trwają prace remontowe drogi na zadaniu pn.: „Odbudowa drogi w m. Nielubia (dz. 380) w km 00+000-00+385, gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”. W ramach inwestycji zostanie wykonana droga o szerokości 4 m i całkowitej długości ok 385 m. Z czego na długości ok 277 m zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna a w dalszej części drogi nawierzchnia z kamienia tłuczniowego długości ok 108 m. zadanie obejmuje także profilację rowu przydrożnego, który ma za zadanie odwodnienie danej drogi. 

Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko 155 tyś. zł. Na powyższe zdanie uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015 z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury zniszczonej w zdarzeniach mających znamiona klęski żywiołowej Kwota dofinansowania to 123 589,00 zł.
Więcej…
 
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
piątek, 20 listopada 2015

alt

Więcej…
 
ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCENIA PALENIA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NIELUBI
czwartek, 19 listopada 2015
altO szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć miał obchodzony w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi 17 listopada 2015 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Uczniowie klas pierwszych przygotowali informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu i podzielili się nimi ze swoimi starszymi kolegami. Starali się uświadomić i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku i krtani, gardła czy trzustki oraz szerzyć zasady zdrowego stylu życia jako alternatywę dla używek.
Więcej…
 
ODKRYWAMY EMOCJE
czwartek, 19 listopada 2015
altDnia 17 listopada 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim uczestniczyli w warsztatach: Słowa bolą całe życie i Odkrywamy emocje z Panem Makatką. Dzieci uczyły się rozpoznawać swoje emocje i radzić sobie z nimi. Poznały też formy agresji słownej i zrozumiały, że słowa mogą krzywdzić.

Galeria zdjęć
 

 
„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NIELUBI
środa, 18 listopada 2015
altTaki właśnie tytuł nosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warunkiem udziału w tym przedsięwzięciu było stworzenie listy 50 książek oraz nagranie 60 sekundowego filmiku i umieszczenie go w Internecie.

Pierwsze zadanie nasi gimnazjaliści wykonywali pod kierunkiem bibliotekarza - pani Marzeny Chachuły. Spis zawierał tytuły książek, jakie uczniowie chętnie przeczytaliby, gdyby znajdowały się one w bibliotece szkolnej. Drugim zadaniem zajęły się uczennice z klasy IIb, należące do koła czytelniczego, prowadzonego przez p.Annę Rutkiewicz – Grzelecką. Nagrały filmik pod tytułem „W poszukiwaniu książki marzeń”, który został zamieszczony na YouTube. Link do tego filmu to: https://www.youtube.com/watch?v=vnSrdzYxfK8&feature=youtu.be
Więcej…
 
MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ ZAMECZNO - SŁOĆWINA
środa, 18 listopada 2015
altW ostatnim czasie zakończyły się prace remontowe drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku drogi powiatowej nr 1022 D Domaniowice-Zameczno tj. na odcinku Zameczno - Słoćwina. Inwestycja została zrealizowana na terenie niezabudowanym wśród gruntów rolnych w istniejącym pasie drogowym i polegała na utwardzeniu drogi gruntowej.

W ramach zadania wykonano podbudowę oraz warstwę wierzchnią z kruszywa łamanego wraz z korytowaniem. Dodatkowo odtworzono przepust drogowy wraz z wykonaniem nowego murku oporowego, a także wykonano zjazdy na pola, pobocze i wykarczowano krzewy.

Obecnie droga ta jest drogą jednopasmową o minimalnej szerokości 3,0 m i długości 1250 m. Wartość zadania zrealizowanego przez Powiat Głogowski to kwota blisko 180.000,00 zł, z czego 118.000 zł pochodzi ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego ze środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 17 listopada 2015
altOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 17.11.2015 r. ostrzeżenie meteorologiczne nr 75 : 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 04:00 dnia 18.11.2015 do godz. 18:00 dnia 18.11.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.
Więcej…
 
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GIMNAZJUM W NIELUBI
poniedziałek, 16 listopada 2015
alt1 listopada to znacząca data w historii Polski – dzień odzyskania niepodległości. Mija kolejna rocznica odzyskania przez Polskę po 123 latach niewoli niepodległego bytu. Aby ją uczcić 12 listopada 2015r. uczniowie przybyli do szkoły w odświętnych strojach, ozdobionych biało-czerwonymi kotylionami.

Następnie świętowali: wspólnie śpiewając piosenki patriotyczne, recytując wiersze patriotyczne, występując w scenkach przedstawiających legendy o początkach państwa polskiego, ukazując walory turystyczne własnej gminy i powiatu oraz wykazując się znajomością tematyki historyczno-obywatelskiej.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 13 listopada 2015
altOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 13.11.2015 r. ostrzeżenie meteorologiczne nr 70 : 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 13.11.2015 do godz. 16:00 dnia 14.11.2015
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.
Więcej…
 
XI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 13 listopada 2015

altW dniu  12 listopada  odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  na której podjęte zostały następujące uchwały :

Więcej…
 
REMONT MIESZKAŃ W SZCZEPOWIE, ZAMECZNIE I GLINICY ZAKOŃCZONY
piątek, 13 listopada 2015
altZakończyły się prace remontowe mieszkań znajdujących się w m. Szczepów, Zameczno i Glinica przejmowanych przez Gminę Żukowice od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Remont poszczególnych mieszkań obejmował roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, posadzkowe, malarskie a także wymianę instalacji elektrycznych, wod-kan, instalacji centralnego ogrzewania.

Na remont mieszkań Gmina Żukowice pozyskała bezzwrotną pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w wysokości ok. 430 000,00 zł.
Więcej…
 
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SP W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 12 listopada 2015
alt10 listopada 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w szczególny sposób uczcili Święto Niepodległości Polski. Klasa szósta zaprezentowała montaż słowno-muzyczny pt."Kocham Cię, Polsko.", podczas którego przybliżyła kolegom i koleżankom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Były wiersze i wzruszające słowa o patriotyzmie. Nie obyło się bez koncertu pięknych pieśni legionowych.

W tym dniu większość chłopaków i dziewcząt wzięła również  udział w biegu niepodległościowym. Odbywały się na dwóch dystansach: klasy IV-VI – 1000 metrów, klasy 0-III - 500 metrów.
Więcej…
 
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIETA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KEN W NIELUBI
wtorek, 10 listopada 2015
alt Dnia 10 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbyła się uroczysta akademia z okazji 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie odbyła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią Magdaleną Adamowicz. Przypomnieli najważniejsze postaci i wydarzenia z historii Polski od czasów rozbiorów, przez powstania, aż do 11 listopada 1918 r. Akademię wzbogaciły wiersze i pieśni patriotyczne.
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE BUDOWLANE NA DRODZE PROWADZĄCEJ DO CMENTARZA W M. NIELUBIA
wtorek, 10 listopada 2015
altRozpoczęły się prace remontowe drogi w m. Nielubia na zadaniu pn.: „Odbudowa drogi w m. Nielubia (dz. 380) w km 00+000-00+385, gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”. W ramach inwestycji zostanie wykonana droga o szerokości 4 m i całkowitej długości ok 385 m. Z czego na długości ok 277 m zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna, a w dalszej części drogi nawierzchnia z kamienia tłuczniowego długości ok 108 m. zadanie obejmuje także profilację rowu przydrożnego, który ma za zadanie odwodnienie przedmiotowej drogi.

Gmina Żukowice otrzymała na to zadanie środki finansowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 200.000 zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2015 r.
Więcej…
 
SUKCES LILIANY
wtorek, 10 listopada 2015
altZ okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie zorganizowała konkurs plastyczny pt. "Polska- Moja Ojczyzna", w którym wzięli udział uczniowie szkół całego powiatu głogowskiego. W kategorii klas I-III szkół podstawowych III miejsce zajęła uczennica klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim- Liliana Walowski.

                                                                                               Gratulujemy!
Galeria zdjęć 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 105
Top! Do góry