• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 06 marca 2015
OBWIESZCZENIE RDOŚ
czwartek, 05 marca 2015
altObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 marca 2015 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół Elektrowni Wiatrowych Żukowice, składający się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej elektrowni do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną".

Treść obwieszczenia
 
DZIEŃ KOBIET
czwartek, 05 marca 2015
Wszystkim Kobietom, a w szczególności Mieszkankom Gminy Żukowice
składam najserdeczniejsze życzenia:
Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,
by w każdym dniu roku uśmiech na Waszej twarzy gościł tak samo często, jak w tym dniu.
 Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom nieznane, uprzejme, czułe, tkliwe, przez wszystkich kochane.
Życzę także zadowolenia z siebie, radości życiowej, dużo sukcesów
i spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń.

                                         Wójt Gminy                                   
     Krzysztof Wołoszyn
 
INFORMACJA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
czwartek, 05 marca 2015
W związku z planowanym w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Legnicy szkoleniem dla hodowców zwierząt, współorganizowanym z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego nt. "Bioasekuracja i właściwe warunki utrzymania zwierząt w kontekście aktualnych problemów związanych z ryzykiem wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (HPAI)", Powiatowy Lekarz Wetrynarii w Głogowie w imieniu organizatorów zaprasza wszystkich chętnych do udziału w przedmiotowym szkoleniu.
 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
środa, 04 marca 2015
UWAGA MIESZKAŃCY!!!
W dniu 20 marca 2015 roku odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki,pralki, telewizory, kuchenki, komputery, sprzęty na prąd lub baterie itp.) w związku z czym prosimy osoby posiadające zbędne przedmioty o dowóz w/w odpadów do wyznaczonych miejsc w godzinach od 8:00 do 11:00 w dniach od 18 marca 2015 roku do 19 marca 2015 roku.

Istnieje również możliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionego przed budynkiem indywidualnym. W tym celu należy zgłosić ten fakt telefonicznie pod numer (076) 831 42 41 wewn. 41 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2015 roku.
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
poniedziałek, 02 marca 2015
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY MŁODSZY BIBLIOTEKARZ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY ŻUKOWICE Z/S W NIELUBI – FILIA W KROMOLINIE


wyniki naboru
 
V SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 27 lutego 2015
W dniu 25 lutego 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice, na której podjęte zostały następujące uchwały:
Więcej…
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - SŁONE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.
czwartek, 26 lutego 2015
 Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "SŁONE-Droga dojazdowa do gruntów rolnych". Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określony został na dzień 16.03.2015 r. godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Żukowice Żukowice 148 (sekretariat) 67-231 Żukowice. Dokumentację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UG Żukowice - TUTAJ
 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA INFORMUJE
środa, 25 lutego 2015
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział w Głogowie uprzejmie informuje, że jednym z istotnych zagadnień związanych z produkcją bezpiecznej żywności jest realizowanie przez producentów rolnych - zasad integrowanej ochrony upraw.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455), chemiczne środki ochrony roślin muszą być stosowane przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, co należy potwierdzić stosownymi badaniami.

Jednym z celów Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem ochrony roślin w latach 2013-2017 jest to, by odsetek nieprzebadanych opryskiwaczy używanych do stosowania środków ochrony roślin był jak najniższy.
Więcej…
 
KOMUNIKAT AGENCJI RYNKU ROLNEGO
środa, 25 lutego 2015
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu przesyła komunikat rzecznika Prasowego dotyczący III transzy wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargu rosyjskie w celu rozpowszechnienia informacji wśród producentów.

Treść komunikatu
 
POWIATOWA RADA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIE
środa, 25 lutego 2015
Powiatowa Rada Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Głogowie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na spotkanie w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Serbach z senatorem Dorotą Czudowską, posłem na Sejm RP Wojciechem Zubowskim oraz z Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Tematem spotkania będą problemy rolników naszego regionu i pożądane kierunki zmian w polskim prawodawstwie.

Treść zaproszenia
 
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
środa, 25 lutego 2015
Wójt Gminy Żukowice zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu roboczym na temat Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Żukowice.

Spotkanie odbędzie się 3 marca br. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach, a poprowadzi je firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania, która odpowiadać będzie za przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice.
Więcej…
 
PODSUMOWANIE KONKURSU PT. "ŚWIĘTOWANIE BEZ TOASTÓW" W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
poniedziałek, 23 lutego 2015
Dnia 18 lutego 2015 r. w  Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbył się apel podsumowujący szkolny konkursu plastyczno-profilaktyczny pt. „Świętowanie bez toastów”.

Konkurs zorganizowano w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w szkole pod hasłem „Szanujemy tradycje”.

Celem konkursu było uświadomienie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu w rodzinie i zachęcanie do kultywowania tradycji, świętowania bez wznoszenia toastów.
Więcej…
 
TRWA REMONT SANITARIATÓW W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 23 lutego 2015
Trwa ralizacja zadania pn. „Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeg Głogowski”. W zakresie zadania inwestycyjnego wykonywane są prace polegające na: naprawie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej, postawieniu nowych ścianek działowych, wymianie płytek ściennych, wymianie  posadzek wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową  podłoży, wymianie stolarki drzwiowej, położeniu nowych tynków oraz robotach malarskich w sanitariatach. Wartość tego zadania to kwota ponad 40.000 zł z czego ponad 25.000 zł pochodzi właśnie z funduszy unijnych w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakończenie zadania planowane jest w połowie marca 2015 roku.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
piątek, 20 lutego 2015
Wójt Gminy Żukowice zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Modernizację terenowych zbiorników wody w m. Szczepów"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: pocztą na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2015 r. do godz. 1000.

Zaproszenie ofertowe
opis techniczny
specyfikacja techniczna
rysunek 1
strona PB
strona BIOZ
opis BIOZ
rysunek PZT
przedmiar

 
TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTKACH OSP
piątek, 20 lutego 2015
Na ostatnim spotkaniu Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żukowicach, które odbyło się w 4 lutego 2015 r. ustalono terminy zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żukowice.

Szczegółowy harmonogram zebrań dla zainteresowanych podajemy  poniżej do publicznej wiadomości.
Więcej…
 
DZIEŃ KOBIET W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 20 lutego 2015
Dnia 7 marca 2015 r. w sali wiejskiej w Nielubi odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Więcej informacji na temat zabawy znajdziemy po uprzednim kliknięciu w załączony przy artukule plakat.
 
Chętne Panie serdecznie zapraszamy!
 
FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020
czwartek, 19 lutego 2015
ARR „ARLEG” S.A. informuje o konferencji która odbędzie się 25.02.2015 r. w Legnicy w hotelu QUBUS.
Konferencja skierowana jest do przesiebiorców, którzy zaintersowani są wsparciem unijnym w nowym okresie finansowania na lata 2014-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pliki do pobrania:
formularz zgłoszeniowy
zaproszenie do udziału w konferencji
 
V SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 19 lutego 2015
Zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się V sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
czwartek, 19 lutego 2015
Wójt Gminy Żukowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Żukowice”.


informacja o wynikach
 
WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
środa, 18 lutego 2015
W dniu 22 stycznia Rada Gminy Żukowice podjęła Uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Żukowice w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2015 r w związku z upływem kadencji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrania odbywały się od dnia 3 do 17 lutego 2015 r.

W trakcie odbywanych zebrań wiejskich mieszkańcy wsi dokonali wyboru sołtysów i nowych rad sołeckich na następną kadencję.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze przeprowadzono w 15 sołectwach. Zmiany sołtysów dokonano w 7 sołectwach tj. Dobrzejowice, Kłoda, Glinica, Nielubia, Kamiona, Słone i Szczepów a w 8 sołectwach mandat sołtysa powierzono ponownie tym samym osobom.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 88
Top! Do góry