• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
czwartek, 18 września 2014
KONSULTACJE W SPRAWIE "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻUKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI"
środa, 17 września 2014
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Więcej…
 
REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA
wtorek, 16 września 2014
alt
Rozpoczęły się prace remontowe w świetlicy w miejscowości Kamiona. Remont polega na wykonaniu przyłącza oraz instalacji wewnętrznej gazu, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody. Koszt remontu to kwota  23.000 zł. Zakończenie prac planowane jest do połowy października br.
 
 
UROCZYSTE OTWARCIE SALI WIEJSKIEJ W NIELUBI
poniedziałek, 15 września 2014
alt
alt
W dniu 12 września 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej sali wiejskiej w Nielubia. Uroczystości rozpoczęto przecięciem symbolicznej wstęgi, po czym obiekt poświęcił ksiądz proboszcz Stanisław Czerwiński. Następnie Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn przywitał mieszkańców sołectwa oraz przybyłych gości, a w swoim wystąpieniu przybliżył historię remontu sali. W krótkiej prezentacji multimedialnej wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć jak budynek sali zmienia się w piękny obiekt. Kończąc Wójt Gminy podziękował za wkład mieszkańców w trakcie realizacji zadania za pomoc i włożony trud w przygotowanie uroczystości i poczęstunku Paniom z Koła Gospodyń Wieskich z Nielubi, mieszkańcom zaangażowanym w organizację otwarcia sali oraz sołtysowi wsi. Następnie głos zabrali przybyli goście, którzy złożyli życzenia i przekazali prezenty dla sołectwa. 

Uroczystość otwarcia uświetniły występy dzieci z Centrum Zabaw dla Dzieci "Puchatek" pod kierownictwem Pani Małgorzaty Geisler oraz występ Pani Krystyny Gwoździewskiej. Na przybyłych mieszkańców i gości czekał przepiękny i smakowity poczęstunek przygotowany przez mieszkanki sołectwa. Uroczystość otwarcia sali zakończyła się zabawą taneczną zorganizowaną dla mieszkańców Nielubi.
 

Koszt realizacji zadania wyniósł blisko 450.000 zł i został sfinansowany w kwocie 260.000 tys. zł z pozyskanego przez Gminę dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013.
Więcej…
 
ZIELONE SZKOŁY - TELEGRAM OD DZIECI ZNAD MORZA
poniedziałek, 15 września 2014
Już kolejny raz dzieci z Gminy Żukowice, uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z Nielubi i Brzegu Głogowskiego przebywają na „Zielonej Szkole” – tym razem w Ustroniu Morskim.

Pogoda nam sprzyja. Zajęcia lekcyjne uzupełniamy różnymi aktywnościami na świeżym powietrzu: spacerami, zabawami na plaży, placu zabaw. Dbamy o zdrowie korzystając z inhalacji. Mamy za sobą wycieczkę do ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy. Kolejne atrakcje jeszcze przed nami. Możemy uczyć się i bawić dzięki sfinansowaniu całości wyjazdu przez Fundację „Polska Miedź”.

Uśmiechnięci i zadowoleni uczniowie pozdrawiają.
 
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 12 września 2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 12 września 2014r. o wystąpieniu do organów opiniujących w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozpoznaniu złoża rud miedzi Radwanice-Gaworzyce metodą podziemną w obszarze DANKOWICE.

treść obwieszczenia
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 12 września 2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 12 września 2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozpoznaniu złoża rud miedzi Radwanice-Gaworzyce metodą podziemną w obszarze DANKOWICE.

treść obwieszczenia
 
NA XXXIV SESJI RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 12 września 2014
W dniu 11 września w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy w Żukowicach, na której podjęto następujące uchwały:
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ŻUKOWICE
piątek, 12 września 2014
Trwają prace, polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice”.

Przedmiotowe prace polegają na:
1) demontażu, opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 30,00 Mg,
2) opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 32,50 Mg,

Wartość całego zadania to kwota 28 260,00 zł z czego 85 % to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowany termin zakończenia prac – 30 września 2014 r.
 
PODPISANO UMOWĘ NA PRACE REMONTOWE NA PLACU I ODCINKU DROGI PRZY BUDYNKU GOPS I OŚRODKU ZDROWIA W NIELUBI
czwartek, 11 września 2014
alt
alt
W dniu 09.09.014 r. Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na zadanie polegające na wyremontowaniu placu oraz drogi przy budynku GOPS i Ośrodku Zdrowia w Nielubi.
W ramach zadania wykonana zostanie nowa poszerzona nawierzchnia placu z kostki brukowej, remont chodnika biegnącego wzdłuż budynku GOPS i Ośrodka Zdrowia, a także nowa nawierzchnia odcinka drogi do wysokości budynku.
Zadanie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  
Wartość tej inwestycji to kwota ponad 186 tyś. zł, z czego blisko 82  tys. zł pochodzi właśnie z funduszy unijnych.   
Więcej…
 
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA PSÓW
czwartek, 11 września 2014
Gabinet Weterynaryjny w Głogowie informuje o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniu podlegają wszystkie psy, które ukończyły 3 m-c życia. Koszt szczepienia 25 zł
Więcej…
 
SPOTKANIE Z POLICJANTEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
czwartek, 11 września 2014
Dnia 10 września, uczniowie klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi uczestniczyli w spotkaniu z policjantem - asp. szt. Andrzejem Zielińskim, dzielnicowym rewiru Żukowice.

Celem spotkania było przygotowanie i wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz w wielu innych życiowych sytuacjach. W atrakcyjny sposób, poprzez filmy, prezentacje multimedialne, policjant przedstawił zagrożenia czyhające na najmłodszych i przedstawił właściwe wzorce zachowań.

Na koniec spotkania pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe, aby byli zawsze bezpieczni i widoczni na drodze, podczas szkolnych wycieczek.

W imieniu dzieci, opiekunowie jeszcze raz serdecznie dziękują za przeprowadzoną prelekcję.
 
Galeria zdjęć
 
XXXIV SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 10 września 2014
Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w dniu 11 września 2014 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
ZAKOŃCZONO PRACE NA DRODZE NR DZ 344 W M. SŁOĆWINA
środa, 10 września 2014
Dobiegły końca prace związane z zadaniem pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słoćwina, obręb Kłoda." Na drodze nr dz. 344 została ułożona nowa nawierzchnia tłuczniowa o grubości 25 cm, na długości około 350m. Zadanie współfinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2014 w formie dotacji celowej, na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 35 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 60 000,00 zł.
Więcej…
 
NARODOWE CZYTANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
środa, 10 września 2014
W dniu 6 września 2014 r. odbywało się już po raz trzeci Narodowe Czytanie - akcja zainicjowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W bieżącym roku cała Polska czytała Trylogię Henryka Sienkiewicza.

W Szkole Podstawowej w Nielubi uczniowie klas V-VI obejrzeli prezentację multimedialną na temat akcji i Trylogii, a następnie wysłuchali fragmentów Pana Wołodyjowskiego i Potopu. W akcję prowadzoną przez szkołę włączyli się pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi, panie Katarzyna Rokosz i Marta Sienkiewicz, które czytały powieści Sienkiewicza.

Na koniec, Trylogie z domowych biblioteczek, przyniesione przez uczniów, zostały ostemplowane okolicznościową pieczęcią.

Galeria zdjęć
 
ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ ZAPLECZA SPORTOWEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 09 września 2014
altZakończono zadanie pn. „Modernizacja zaplecza sportowego w Szkołach na terenie Gminy Żukowice”. Zadanie to obejmowało remont sal gimnastycznych w szkołach w Nielubi i w Brzegu Głogowskim. Modernizacja polegała na wymianie poszczególnych klepek parkietowych, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w obu salach gimnastycznych, malowaniu linii boisk, wymianie uszkodzonych poprzeczek w drabinkach gimnastycznych, malowaniu ścian sali gimnastycznej, korytarza i szatni sportowej, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie centralnego ogrzewania oraz oświetlenia na korytarzach. Koszt realizacji zadania to prawie 150.000,00 zł. Dużą część pieniędzy na wykonanie zadania Gmina Żukowice pozyskała od Fundacji Polska Miedź. Dofinansowanie wyniosło łącznie 123 tysiące złotych. 
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
wtorek, 09 września 2014
alt
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 września 2014 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół Elektrowni Wiatrowych Żukowice, składający się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej elektrowni do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną".

Treść obwieszczenia
 
ŚWIĘTO PLONÓW W NIELUBI
poniedziałek, 08 września 2014
alt
W niedzielę 7 września 2014 roku w miejscowości Nielubia odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość Święta Plonów rozpoczęła Msza Święta, która odprawiona została w kościele w Nielubi przez trzech księży proboszcza Stanisława Czerwińskiego, proboszcza  Edwarda Białasa oraz wikarego Stanisława Derenia podczas, której rolnicy i mieszkańcy Gminy Żukowice dziękowali Bogu za zebrane plony. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przemaszerował z kościoła na boisko sportowe w Nielubi. Uroczystości dożynkowe rozpoczął zespół Brzegowiacy z Brzegu Głogowskiego. Zgodnie z tradycją tegoroczni Starostowie Dożynek Pani Katarzyna Biernik i Pan Wiesław Czarnota - uroczyście przekazali na ręce Gospodarza Gminy chleb upieczony z tegorocznych plonów. Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn podzielił chleb między wszystkich uczestników uroczystości. Następnie tradycyjnie dokonano ośpiewania wieńców aż z 13-stu sołectw. Warto pokreślić, iż wszystkie wykonane wieńce zasługują na uznanie i podziw. Część artystyczną rozpoczął koncert Orkiestry Hutniczej.  Swoim talentem pochwaliły się również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz mieszkanki Gminy Żukowice Panie Małgorzata Geisler i Krystyna Gwoździewska. Gwiazdą dożynek był zespołu The Postman. Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa taneczna. Do tańca przygrywał zespół Aplauz z Gminy Żukowice. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. W trakcie uroczystości przygotowano dla mieszkańców poczęstunek,  a dla dzieci przygotowano wiele licznych atrakcji, dmuchanych zamków itp.  
Więcej…
 
ZAADOPTUJ PSA
poniedziałek, 08 września 2014
Pod opieką głogowskiego stowarzyszenia pomocy zwierzętom AMICUS znajdują się trzy pieski czekające na adopcję. Są to Laser, Orion i Doxi. Poniżej znajdują się krótkie opisy piesków i ich zdjęcia .

Jeżeli chcesz któregoś zaadoptować skontaktuj się z stowarzyszeniem AMICUS tel. 698 305 889.
Więcej…
 
PILNY KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
czwartek, 04 września 2014
Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać nadzwyczajnego wsparcia.

Treść komunikatu
 
INSPEKCJA WETERYNARYJNA W GŁOGOWIE INFORMUJE
czwartek, 04 września 2014
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie z niepokojem obserwuje powtarzające się przypadki niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w wyniku uboju zwierząt na potrzeby własne dokonywanego przez hodowców zwierząt. Istotnie niebezpieczne jest niewłaściwe postępowanie z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) powstającym w trakcie uboju owiec, kóz i cieląt do 6-tego miesiąca życia.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 79
Top! Do góry