• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
niedziela, 14 lutego 2016
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET
czwartek, 11 lutego 2016
alt

Zapraszamy wszystkie Panie z Gminy Żukowice na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się w sobotę - 12 marca 2016 r. w świetlicy  wiejskiej w Nielubi o godz. 20:00.

                                           Serdecznie zapraszamy !!!
 


Więcej…
 
NOWA STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻUKOWICE NA LATA 2016-2025
środa, 10 lutego 2016
altGmina Żukowice ma nową Strategię Rozwoju Gminy Żukowice na lata 2016-2025. Na ostatniej sesji Rada Gminy Żukowice podjęła Uchwałę Nr XIV/114/2016 w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Żukowice na lata 2016-2025.

Przyjęta strategia jest dokumentem, który wskazuje zadania priorytetowe planowane do realizacji w latach 2016-2025. Planowana realizacja zadań ma na celu dążenie do stałej poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz racjonalnego kształtowania rozwoju gminy. Jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki lokalnej, a jej przyjęcie było niezbędne dla tworzenia współpracy oraz współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz organizacjami. Opracowanie nowej strategii jest związane z wejściem w życie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, która jest szansą dla dalszego rozwoju i naszej gminy przy udziale środków zewnętrznych.

Projekt strategii był poddany konsultacji społecznej w dniach od 19 do 31 stycznia 2016 r. W tym okresie każdy miał możliwość wniesienia do projektu swoich uwag i wniosków.

Podkreślić należy, że strategia Rozwoju Gminy Żukowice nie jest dokumentem o charakterze zamkniętym. Wynika to z ciągłych zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, a co za tym idzie konieczności dokonywania zmian.
Więcej…
 
APEL RADY GMINY ŻUKOWICE W SPRAWIE PAŁACU W SZCZEPOWIE
środa, 10 lutego 2016
altRada Gminy Żukowice wspierając działania Wójta Gminy postanowiła ponownie wystąpić z Apelem do najwyższych władz państwowych w kraju z apelem o pomoc w ratowaniu obiektu w Szczepowie .

Rada Gminy Żukowice na sesji w dniu 4 lutego 2016 roku zwróciła się z Apelem do najwyższych organów państwowych o pomoc w ratowaniu wpisanego do rejestru zabytków przepięknego zabytkowego obiektu oraz parku z wieloma unikatowymi zabytkowymi pomnikami przyrody w Szczepowie.  

Od chwili sprzedaży w roku 1999, pałac nie jest użytkowany, nikt nie sprawuje nad nim opieki, nie prowadzone są żadne konserwacje czy naprawy. To powoduje, że z roku na rok obiekt popada w coraz to większą ruinę. Od 1999 roku odłogowany jest należący do pałacu grunt orny o areale 48 ha, od których właścicielka nie odprowadza do gminy należnych podatków. Do dnia dzisiejszego nie udało się bowiem skutecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami żadnej instytucji Państwa Polskiego dostarczyć korespondencji co skutecznie uniemożliwia egzekwowania przepisów prawa.  

Władze Gminy Żukowice od 2000 roku rozpoczęły próby ratowania tego zabytkowego obiektu. Mimo licznych pism, apeli i uchwał kierowanych do odpowiedzialnych za zabytki kultury instytucji , brak jest jakichkolwiek działań, które mogą jeszcze uratować ten zabytek.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
poniedziałek, 08 lutego 2016
altObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2016 r. znak: WOOŚ.4210.16.2015.AMK.10 zawiadamiające, że:

-  dnia 21 stycznia 2016 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek Pana Tomasza Szynkowskiego, działającego w imieniu i na rzecz inwestora – Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o
Więcej…
 
FERIE W NASZYCH BIBLIOTEKACH
poniedziałek, 08 lutego 2016
altZa nami już tydzień ferii zimowych. Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi oraz filie przygotowały dla dzieci mnóstwo atrakcji. Poza grami i zabawami ruchowymi dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach tkackich, kulinarnych, wykonać baśniowe smoki do czytanej opowieści bądź też wykonać własnoręcznie świecznik z masy solnej, który z pewnością udekoruje niejeden stolik dziecięcy.

Dzisiaj zaczynamy kolejny tydzień ferii, a przed nami m.in. taniec nowoczesny, decoupage, seans filmowy oraz bal karnawałowy i wiele innych atrakcji!
Więcej…
 
XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 05 lutego 2016
altW dniu 4 lutego odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice.

W czasie sesji radni podjęli następujące uchwały :
Więcej…
 
TARGI OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU GARDENIA 2016
czwartek, 04 lutego 2016
altDODR – PZD w Głogowie serdecznie zaprasza  na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu.

Wyjazd z Głogowa 27.02.2016 r. o godz. 8:00 ( róg ul. Poczdamskiej ).
Więcej…
 
UCZNIOWIE GIMNAZJUM W NIELUBI Z WIZYTĄ W CENTRUM NAUKI KEPLERA
czwartek, 04 lutego 2016
altW ostatni piątek, tj. 29 stycznia 2016r., przed wyczekiwanymi feriami zimowymi 40- osobowa grupa uczniów z klas drugich i trzecich naszego gimnazjum wybrała się na wycieczkę do Zielonej Góry. Głównym celem była wizyta w Centrum Nauki Keplera, czyli Centrum Przyrodniczym oraz w Planetarium Wenus.
 
Pierwsze kroki uczniowie skierowali do Centrum Przyrodniczego, gdzie mogli zapoznać się z zasadami działania i przebiegiem wielu zjawisk z dziedziny biologii, fizyki, elektryczności oraz zachodzącymi na Ziemi, a także w organizmie człowieka. Można było sprawdzić elastyczność kręgosłupa, przeprowadzić test słuchu oraz sprawdzić pracę serca czy własną  pamięć.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY W PUNKCIE - BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
czwartek, 04 lutego 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żukowice, a Starostwem Powiatowym w Głogowie od 04 stycznia jest udzielana dla mieszkańców Gminy Żukowice bezpłatna pomoc prawna.

Plakat
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 03 lutego 2016
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 3.02.2016 r. znak: ROŚIII.6220.1.2016 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025”.
Więcej…
 
SPOTKANIE UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NIELUBI Z KAROLEM (WYCHOWANKIEM ZAKŁADU POPRAWCZEGO W GŁOGOWIE)
środa, 03 lutego 2016
alt„Moja faza. Nie! Dla dopalaczy”.

- „wstrząsnęło to mną i wbiło mnie w krzesło”, „odważny chłopak”, „ogromne wrażenie”, „współczucie”, „ile musiał przejść, żeby zrozumieć co miał i co stracił”, „płakać mi się chciało ze wzruszenia”, „to nic fajnego znaleźć się w poprawczaku”, „nigdy w życiu po obejrzeniu tego filmu nie wezmę dopalaczy”, „ile przykrości zrobił swoim bliskim”, „nie miał kolegów tylko pseudokolegów”, „nie wyobrażam sobie, żeby się ode mnie odwrócili moi koledzy i przyjaciele” – to i wiele podobnych słów padło z ust gimnazjalistów po spotkaniu z Karolem.
Więcej…
 
SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
poniedziałek, 01 lutego 2016

altDODR Wrocław – PZD Głogów  zapraszają dnia 04 lutego (czwartek) 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Głogów, przy ulicy Słodowej 2b w Sali Narad  na szkolenie na temat: „Nowoczesne technologie produkcji roślinnej”.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 29 stycznia 2016
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 28.01.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice (dz. nr 59 obręb Kłoda).
Więcej…
 
KONKURS RECYTATORSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
czwartek, 28 stycznia 2016
altDnia 27 stycznia 2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas I – III. Celem konkursu było: popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie wyrazistej mowy i kompetencji językowych, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości. Czternastu uczestników  zaprezentowało po dwa wybrane utwory z zakresu poezji dziecięcej. Recytację oceniało jury w składzie: Maria Chachuła (nauczyciel bibliotekarz) – przewodnicząca jury, Dorota Leszczyszak (polonistka), Joanna Augustyniak (przedstawicielka Rady Rodziców), Aleksandra Marek (przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego).
Więcej…
 
XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 28 stycznia 2016
alt
Zawiadamiam, że w dniu 4 lutego 2016 o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU
środa, 27 stycznia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że od dnia 28 stycznia 2016 r. na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres gospodarczy od 01.01.2015 do 31.12.2024 r., dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących w zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów”.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
środa, 27 stycznia 2016
altWójt Gminy Żukowice ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 244.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie z  dopiskiem „ Oferta na zakup samochodu strażackiego marki STAR 244” w Sekretariacie Urzędu Gminy Żukowice do dnia 12.02.2016 r. godz. 10.00
Więcej…
 
BAL KARNAWAŁOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
środa, 27 stycznia 2016
altW środę 20 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Nielubi bawili się na balu karnawałowym. Jako pierwsze w wir zabawy dały się porwać młodsze dzieci z klas 0- III. I tak zawirowały w tańcu piękne księżniczki, wróżki, biedronki, wiedźmy, pośród kowbojów, kotów i superbohaterów.

Oprócz tańców uczestnicy balu brali udział w konkursach i zabawach, by na koniec rozwiązać niezwykle trudny „Quiz karnawałowy”. Wszyscy uczniowie poradzili sobie nadzwyczaj dobrze z tym wyzwaniem, zdobywając maksymalną liczbę punktów.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
poniedziałek, 25 stycznia 2016
altObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.52.2013.AMK.24 zawiadamiające o niemożności wydania w wyznaczonym wcześniej terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Żukowice, składający się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej elektrowni do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.
Więcej…
 
KONSULTACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
czwartek, 21 stycznia 2016
Waltójt Gminy Żukowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Żukowice w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2016 r."
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 22 stycznia do 11 lutego 2016 roku.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 110
Top! Do góry