• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
niedziela, 24 maja 2015
POSZUKIWANI KANDYDACI NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH/KURATORÓW DLA STWORZENIA BAZY INFORMACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
piątek, 22 maja 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych, kuratorów do reprezentowania dzieci.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi,  Nielubia 51a, 67-231 Żukowice w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OPIEKUN”.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.

Treść ogłoszenia
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
piątek, 22 maja 2015
Wójt Gminy Żukowice ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością Gminy Żukowice marki Skoda Fabia Combi, nr rej DGL S250

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy, Żukowice 148, 67-231 Żukowice.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Skoda Fabia Combi” należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Żukowice do dnia 08.06.2015 r. godz. 10.00.

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP

 
KOLEJNA PROMESA NA ODBUDOWĘ DROGI - TYM RAZEM W KŁODZIE
piątek, 22 maja 2015
Uprzejmie informujemy, że Gmina Żukowice pozyskała dodatkowe pieniądze - fundusze z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie pn "Odbudowa drogi w m.Kłoda dz. 364/2 o długości 332 m".

Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn odebrał promesę na to zadanie z rąk Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Smolarza w towarzystwie Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego. Pomoc została udzielona z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury zniszczonej w zdarzeniach mających znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze w maju 2014 roku). Wysokość promesy wynosi 300 000,00 zł.

W ostatnim czasie Gmina przygotowała już dokumentację techniczną na jej wykonanie oraz przeprowadziła postepowanie przetargowe, w którym niebawem wyłoni wykonawcę zadania. Najkorzystniejsza oferta firmy na wykonanie tej drogi opiewa na kwotę 612.000 zł. Na wczorajszej  Komisji Rady Gminy Żukowice, radni zakceptowali zmiany w budżecie, o które wniósł Wójt Gminy. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie 28.05.2015 roku na sesji Rady Gminy Żukowice. Wszystko więc wskazuje na to, że prace na tej najgorszej drodze w całej gminie rozpoczną się już 1 czerwca 2015 roku.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
czwartek, 21 maja 2015
altObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce, składającego się z 13 (w wyniku ograniczenia ilości z wnioskowanych 17) elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice" o wydaniu postanowienia odmawiającego dopuszczenie Stowarzyszenia Nasza Gmina Gaworzyce do udziału na prawach strony w ww. postępowaniu.

Treść obwieszczenia
 
ZAMKNIECIE DROGI DOJAZDOWEJ DO MIEJSCOWOŚCI SŁONE (DROGA NR 100045 D)
środa, 20 maja 2015
W związku z trwającymi pracami remontowymi na zadaniu „Słone droga dojazdowa do gruntów rolnych” informuję, że w dniu 21.05.2015 r. zostanie zamknięta droga dojazdowa do miejscowości Słone (droga gminna nr 100045 D). W tym dniu prosimy o  korzystanie z drogi gminnej nr 100044D ( droga od strony P.R.S.H. „Kompasz” Sp. z o.o.”).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO
środa, 20 maja 2015
Obwieszczenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 13 maja 2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Żukowice - Bytom Odrzański" o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów opiniujących.

Treść obwieszczeń
 
POWIATOWY TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI
poniedziałek, 18 maja 2015
W dniu 19 maja br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione dwukrotnie syreny alarmowe.

Uruchomienie syren przeprowadzone zostanie w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.


Pierwszy raz o godz. 13.00 jako sygnał OGŁOSZENIE ALARMU: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut;

Drugi raz o godz. 13.30 jako sygnał ODWOŁANIE ALARMU: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut.
 
"ZAKORZENIENIE NAD ODRĄ, TROPIĄC NATURĘ"
piątek, 15 maja 2015
Zachęcamy do oddawania głosów na projekt pn. "Zakorzenieni nad Odrą, tropiąc nautrę" zgłoszony przez Panią Justynę Macherzyńską w 3. edycji konursu Fundacji Aviva - to dla mnie ważne.

Projekt miał by polegać na przygotowaniu trasy spacerowej, rowerowej brzegiem rzeki Odry.

Swoje głosy oddawać można pod podanym linkiem http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,211.html.
Głosujmy - to dla nas ważne!
 
Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH 2015 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
piątek, 15 maja 2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi jest jedną z 46 bibliotek biorących udział w projekcie „Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH, CZYLI XII DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI”.

W tym roku przypada 12 edycja tego przedsięwzięcia, którego ideą jest propagowanie czytelnictwa i bibliotek. W tegorocznej edycji weźmie udział 10 autorów dla dzieci i młodzieży oraz 46 bibliotek publicznych.

Obecna edycja projektu przebiega pod hasłem „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku”. Realizatorami projektu są: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (główny organizator), Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, Wydawnictwo Literatura i Wydawnictwo Akapit Press.
Więcej…
 
SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM BERĘSEWICZEM
piątek, 15 maja 2015
W dniu 13.05.2015 w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim odbyło się spotkanie autorskie z panem Pawłem Beręsewiczem.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas 0-3. Pan Paweł jest autorem licznych książek dla dzieci i młodzieży, a także tłumaczem języka angielskiego a zarazem współautorem słowników angisko - polskich i polsko - angielskich.

Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród literackich. Spotkanie miało nietuzinkowy charakter, bowiem odbywało się przy „herbatce”.
Więcej…
 
GIMNAZJALIŚCI Z NIELUBI WYBRALI JUŻ PREZYDENTA
środa, 13 maja 2015
30.04.2015 r. w naszym Gimnazjum w ramach projektu „Młodzi Głosują” młodzież wybierała prezydenta. Wybory poprzedzone były szeregiem działań między innymi:
- kampanią profrekwencyjną w szkole i na terenie gminy,
- zajęciami z wiedzy obywatelskiej dotyczącymi historii prezydentury oraz zasad przeprowadzania demokratycznych wyborów,
- lekcjami prezentującymi  sylwetki i poglądy poszczególnych kandydatów na prezydentów,
- debatą na temat roli prezydenta w Polsce.
     W naszej szkole największe poparcie ma Janusz Korwin- Mikke, tuż za nim  znalazł się Bronisław Komorowski a następnie Andrzej Duda.
Projekt realizowaliśmy we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
 
"PREZENT DLA MAMY" W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
środa, 13 maja 2015
 
WYBIERZ Z NAMI SUPER OSP!
środa, 13 maja 2015
W „Tygodniku Głogowskim" ruszyła kolejna edycja plebiscytu na najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w regionie mająca na celu wyróżnienie tych dzielnych strażaków, którzy o każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc ofiarom wypadków i pożarów.

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PLEBISCYCIE I GŁOSOWANIE
NA JEDNOSTKI OSP Z TERENU GMINY ŻUKOWICE

Aby zagłosować na daną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej należy wysłać SMS z numerem przypisanym do danego kandydata na numer 72355 lub oddać sój głos za pośrednictwem internetu (link do strony).

Numery kandydatów można znaleźć poniżej (np. TGOSP.01). Koszt wysłania jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT.
Więcej…
 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
wtorek, 12 maja 2015
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 19

W związku z nie zgłoszeniem co najmniej dwóch kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Okręgowa Komisja Wyborcza nr 19 wzywa członków Izby Rolniczej do zgłoszenia kandydatów. Dodatkowy i ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 15 maja 2015r.
Zgłoszeń należy dokonywać w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 19 w Żukowicach z siedzibą w Urzędzie Gminy Żukowice.

Spis Uprawnionych do udziału w głosowaniu Członków Izby Rolniczej zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice w dniach 14,15,18,19,20 maja w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 31 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice od 8:00 do 18:00.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 12 maja 2015
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 12.05.2015 r. ostrzeżenie meteorologiczne nr 30 : 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 12.05.2015 do godz. 01:00 dnia 13.05.2015
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
wtorek, 12 maja 2015
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W GIMNAZJUM W NIELUBI

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Żukowice Żukowice 148 (sekretariat) 67-231 Żukowice.

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
DOLNOŚLĄSKI KONKURS "JESTEM BEZPIECZNY W DOMU, W SZKOLE I NA DRODZE"
wtorek, 12 maja 2015
Dnia 6 maja 2015 r. w Legnicy odbył się rejonowy etap Dolnośląskiego Konkursu "Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze".

Nasze gimnazjum reprezentowali: Kasia Siwak, Patrycja Kiljanek i Bartosz Walner.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych.
Więcej…
 
70 ROCZNICA WYZWOLENIA OBOZU KONCENTRACYJNEGO W RAVENSBRUCK - LEKCJA MUZEALNA
wtorek, 12 maja 2015
5 maja 2015 roku klasy pierwsze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi pojechały do Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie, aby wziąć udział w lekcji upamiętniającej wyzwolenie obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbruck.

Dramatyzmu II wojny światowej młodzież mogła doświadczyć oglądając m.in. film pt. ,,Więźniarki z Ravensbruck’’.


Galeria zdjęć
 
MAJOWE ŚWIĘTA GIMNAZJALISTÓW
wtorek, 12 maja 2015
30 maja 2015r. uczciliśmy majowe święta poprzez organizację i udział wszkolnym apelu.

Pełna refleksji uroczystość przypomniała nam o takich rocznicach jak: 1 Maja, Dzień Flagi, Uchwalenie konstytucji 3maja, wstąpienie Polski do UE, 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Podczas apelu wciągnęliśmy flagę Polski na maszt oraz śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

Pamiętamy o świętach majowych, bowiem wszyscy jesteśmy Polakami i dumni jesteśmy ze swojej historii i dokonań naszych przodków.
 
DOLNOŚLĄSKI FINAŁ WIOSENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
wtorek, 12 maja 2015
24 kwietnia 2015 roku uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi uczestniczyli w Dolnośląskim Finale Wiosennych Biegów Przełajowych w Lubinie.

Głównym celem tej imprezy było wyłonienie najlepszych wśród najlepszych, jak również promocja zdrowego stylu życia.

Biegi odbyły się na dwóch dystansach. Dziewczęta biegły na 1000m, natomiast chłopcy na 1500m.

Wśród przedstawicieli Gminy Żukowice najlepszy okazał się Norbert Gaworski, który dobiegł do mety 11.

Gratulujemy!

Galeria zdjęć
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 93
Top! Do góry