• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
poniedziałek, 23 stycznia 2017
NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW
piątek, 20 stycznia 2017
altW związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2134) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie drzew.
Więcej…
 
RUSZA II EDYCJA AGRO AKADEMII! ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ!
piątek, 20 stycznia 2017
altBank BGŻ BNP Paribas, po sukcesie pierwszej edycji, już po raz kolejny organizuje unikalny na rynku cykl konferencji pod nazwą AGRO AKADEMIA

Zaproszenie kierowane jest do rolników-przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i wykorzystaniem jej w prowadzeniu własnego biznesu.
Więcej…
 
I ETAP POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KLAS I-III W SP W NIELUBI
czwartek, 19 stycznia 2017
altDnia 18 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III, w którym wzięło udział 12 uczestników, laureatów wyłonionych w etapach klasowych. Uczniowie zaprezentowali po dwa utwory z zakresu literatury dziecięcej. Celem konkursu było: popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie wyrazistej mowy i kompetencji językowych, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości.
Więcej…
 
GALA MIEDZIANEJ SZKOŁY MATEMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
wtorek, 17 stycznia 2017
altDnia 14 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbyła się uroczysta Gala Miedzianej Szkoły Matematycznej, której organizatorem była Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studenci z kół naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Tego dnia nasza szkoła zamieniła się w centrum nauki matematycznej. Na organizowany konkurs matematyczny wraz z opiekunami przyjechali uczniowie z osiemnastu szkół z trzech powiatów: lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w prowadzonej w trakcie trwania projektu Lidze Zadaniowej.

Po oficjalnym powitaniu uczestników konkursu przez koordynatora projektu z ramienia Fundacji Panią Justynę Golonkę, Wójta Gminy Żukowice Pana Krzysztofa Wołoszyna oraz dyrektora szkoły Panią Ewę Chlebicką, przedstawiono regulamin działań, a zaraz potem rozpoczęły się zmagania konkursowe. Uczestnicy zostali zaproszeni na ,,Jarmark Matematyczny”.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE DOT. PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W NIELUBI
wtorek, 17 stycznia 2017
altFundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich oraz Wójt Gminy Żukowice, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjno-organizacyjne w związku z otwarciem  nowego Punktu Przedzkonego w Nielubi, w ramach projektu „Rozwój i upowszechnianie eduacji przedszkolnej w Gminie Żukowice". 

Spotkanie odbędzie się

19 stycznia 2017r. o godz. 15:30

w Świetlicy  Wiejskiej w Nielubi.

                                                                    
                                                Serdecznie zapraszamy.
 
WIECZÓR KOLĘD W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 17 stycznia 2017
altW dniu 14 stycznia 2017 r. w sali wiejskiej w Brzegu Głogowskim przy współpracy Szkoły Podstawowej i sołectwa zorganizowano „Wieczór kolęd”. 

W tym niecodziennym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Żukowice Pan Krzysztof Wołoszyn, Ksiądz Kanonik Edward Białas, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Katarzyna Kraus, Sołtys Brzegu Gł. Pan Julian Kobiałko, uczniowie z nauczycielami oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości.
Więcej…
 
UWAGA !!! - PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!!
piątek, 13 stycznia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że przedłuża się nabór wniosków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” do dnia 20 stycznia 2017 r.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41 wew. 40, w godzinach pracy Urzędu. Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
- Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
- Oświadczenie o rodzaju budynku.

Więcej…
 
PRZYPOMINAMY PRZEDSIĘBIORCOM O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2016
piątek, 13 stycznia 2017
altOświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2016 zgodnie z art. 11 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi składamy do 31 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Żukowice pokój nr 7.
Więcej…
 
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU GMINY ŻUKOWICE
piątek, 13 stycznia 2017
alt
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2017 r.
zostają zmienione
godziny pracy Urzędu Gminy Żukowice.

Godziny obsługi Interesantów:

 Poniedziałek - środa – 7:30 do 15:30
                      czwartek
– 7.30 do 16.30
                           piątek – 7:30 do 14:30

                             Zapraszamy w w/w godzinach.

 
DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELUBI W TEATRZE LUBUSKIM
czwartek, 12 stycznia 2017
altDnia 11 stycznia 2017 r. uczniowie klas młodszych ( I i III) tradycyjnie odwiedzili Teatr Lubuski. Tym razem przedstawienie o charakterze musicalu, z zimowej, mroźnej scenerii, przeniosło nas w czas wiosny i świat rozśpiewanych ptaków. Razem z bohaterami spektaklu, śledziliśmy poczynania empatycznego Tymoteusza, jego odpowiedzialność i troskę o istotę mniejszą od siebie.
Więcej…
 
INFORMACJA O AWARI
czwartek, 12 stycznia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu  12.01.2017r. (czwartek)

nastąpiła przerwa w dostawie wody  w miejscowości:

SZCZEPÓW, MIERZÓW, KROMOLIN, WIEKOWICE, STACJA CZERNA PKP
Więcej…
 
UWAGA !!! HODOWCY DROBIU i INNYCH PTAKÓW
środa, 11 stycznia 2017
altPowiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wprowadzony został prawny obowiązek zgłaszania przez posiadaczy drobiu i innych ptaków miejsc, w których są one utrzymywane.

Zgłoszenia należy dokonywać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie:
Więcej…
 
INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 11 stycznia 2017
altMarszałek Województwa Dolnośląskiego pismem znak: DOW-S-IV.7222.55.2016.MO, L.dz.2554/12/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. informuje, o wszczęciu postępowania na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., znak:
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
środa, 11 stycznia 2017
altRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu obwieszczeniem znak: WOOŚ.4210.14.2016.KC.8 z dnia 3 stycznia 2017 r. zawiadamia, iż decyzją z dnia 3 stycznia 2017 r., znak: WOOŚ.4210.14.2016.KC.7 odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wiaduktu nad linia kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej 1020D, km 3 + 780”.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 04 stycznia 2017
altObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla budowy podziemnych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi na dz. nr 61, AM-1, obręb Zabłocie, gmina Żukowice, w granicach terenów zamkniętych.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 04 stycznia 2017
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 03 stycznia 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 03.01.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 03.01.2017 do godz. 18:00 dnia 04.01.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!!
wtorek, 03 stycznia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu: Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 02 stycznia 2017
alt
W dniu 30 grudnia odbyła się XXVI zwyczajna sesja rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
Więcej…
 
NOWE DROGI W DOBRZEJOWICACH
piątek, 30 grudnia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina Żukowice zakończyła prace inwestycyjne na zadaniu pn.: „Odbudowa dróg w miejscowości Dobrzejowice". Gmina Żukowice pozyskała na to zadanie środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości ponad 760.000,00 zł. Cała wartość zadania szacowana została na kwotę ponad 1.000.000,00 zł. Przedmiotem zadania była przebudowa dwóch dróg w m. Dobrzejowice o łącznej długości blisko 900 m i szerokości 5m, z lokalnymi przewężeniami do 3,5m.

W ramach zadania  wykonana została droga gminna (przy świetlicy wiejskiej) w nowej nawierzchni asfaltowej wraz krawężnikami, poboczem, zjazdami oraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Droga dziś jest odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do istniejącego cieku wodnego. Dodatkowo wykonany został na tym odcinku przy świetlicy chodnik wraz ze zjazdami, wykonano także remont mostka o konstrukcji z cegły.

Ponadto na drugim remontowanym odcinku wykonano budowę drogi gminnej z kostki betonowej (droga za kościołem i remizą) wraz z krawężnikami, korytkiem ściekowym oraz kanalizacją deszczową (wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe do gruntu wraz ze studzienkami deszczowymi).

W ramach tej inwestycji na obu remontowanych odcinkach wykonano wymianę wszystkich starych stalowych jeszcze przyłączy wodociągowych, tak aby w przyszłości zapobiec ewentualnym awariom.

Dodatkowo Gmina podpisała porozumienie z Zarządem Powiatu i pozyskała dodatkowe prawie 40.000 zł na przebudowę dwóch skrzyżowań
w granicach obu remontowanych dróg z drogą powiatową. Teraz przebudowane skrzyżowania stanowią kompleksowe rozwiązanie. 
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 135
Top! Do góry