• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
wtorek, 28 lipca 2015
TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA
wtorek, 28 lipca 2015
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniu 01.08.2015 roku o godzinie 17:00 na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania ludności, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.

Jest to trening mający na celu sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych, jednocześnie umożliwiający upamiętnienie 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 

Treść sygnału:
-  17:00 - 17:03 sygnał - "Ogłoszenie alarmu"
-  17:08 - 17:11 sygnał - "Odwołanie alarmu"

Jest to sygnał treningowy dlatego proszę nie stosować go praktycznie.
 
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA NA GÓRZE ŚW. ANNY
piątek, 24 lipca 2015
ImageDnia 26.07.2015 r. (niedziela) na Górze św. Anny odbędzie się msza święta odpustowa.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

godz. 14:00 - Msza Św. w kaplicy na górze

godz. 16:00 - Msza Św. na zboczu i poświęcenie samochodów

W trakcie uroczystości będzie można nabyć losy konkursowe. Nagrodą główną w loterii jest rower górski.

Całość dochodu ze sprzadanych losów przeznaczona zostanie na remont zabytkowego kościoła na Górze św. Anny
. Będzie to kolejna forma wsparacia w odbudowie tego zabytkowego kościoła. Wcześniej Parafii p.w. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim udało się pozyskać na ten cel środki z budżetu Gminy Żukowice, Starostwa Powiatowego, Fundacji Polska Miedź oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Serdecznie zapraszamy!
 
SPOTKANIE W SPRAWIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU WZGÓRZ DALKOWSKICH
czwartek, 23 lipca 2015
altW imieniu Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żukowice na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich na lata 2014 -2020.

Spotkanie odbędzie się 04.08.2015 r.  w Sali wiejskiej w Nielubi w godzinach od 10:00 – 14:00.


Serdecznie zapraszamy !
 
ŚRODKI FINANSOWE NA PRACE MELIORACYJNE
czwartek, 23 lipca 2015
altGmina Żukowice w 2015 roku otrzymała dotację z budżetu Powiatu Głogowskiego w wysokości 10 000 zł na zadanie pn.: „Zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych”. W ramach przyznanych środków zakupiono podkrzesywarkę oraz dwie pilarki spalinowe wraz z kompletnym osprzętem. Urządzenia te będą służyć do prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Żukowice.
Przedmiotowe zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Głogowskiego.
 
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 22 lipca 2015
altOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 22.07.2015 r. ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 : 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 22.07.2015 do godz. 06:00 dnia 23.07.2015
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %.
Więcej…
 
MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODY W SZCZEPOWIE
środa, 22 lipca 2015
 
altTrwają prace remontowe zbiornika wody pitnej w m. Szczepów. Zakończono czyszczenie stropu, ścian i dna zbiornika ze wszystkich luźnych i uszkodzonych frakcji oraz pyłów. Oczyszczono odsłonięte zbrojenie stropu. Wykonano prace remontowe w nadbudówce wejścia do zbiornika, w tym wymieniono drzwi. Na ukończeniu są prace związane z reprofilacją stropu. Nałożono ostatnią warstwę naprawczą powierzchni betonowej.
Kolejnym etapem będzie montaż armatury technologicznej, drabinek zejściowych oraz włazu.
Całość robót zwieńczy dezynfekcja i uruchomienie zbiornika. Zbiornik wody pitnej w Szczepowie umożliwia podawanie wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie do miejscowości Domaniowice, Zameczno, Słoćwina, Kłoda, Kurów Wielki w Gminie Gaworzyce oraz obiektów RSP Barbórka w Czernej w miejscowości Szczepów.

Koszt zadania to blisko 80 tyś. zł Gmina Żukowice realizuje to zadanie wyłacznie ze środków własnych. Planowany termin zakończenia prac to 14 sierpnia 2015 r.
Więcej…
 
REMONT DACHU ŚWIETLICY W DOMANIOWICACH
środa, 22 lipca 2015
altRozpoczął się remont  dachu świetlicy w Domaniowicach. Zakres robót  obejmuje  wymianę istniejącego pokrycia dachowego, łącznie z wymianą łat, kontrłat oraz wykonaniem izolacji termicznej dachu. Remont obejmuje również montaż wiatrownic i pasa nadrynnopwego z blachy powlekanej oraz wymianę rynien i rur spustowych. Wartość zadania to kwota 26.000,00 zł. Remont dachu to kolejny etap remontu tego obiektu. W ubiegłych latach wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano odwodnienie i drenaż na zewnątrz budynku.
Więcej…
 
IX SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 21 lipca 2015
 
altZawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 14:oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2014 r.poz.549 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
wtorek, 21 lipca 2015

altObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WOOŚ.4210.52.2013.AMK.19 z dnia 14.07.2015 r. o niemożności wydania w wyznaczonym wcześniej terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Żukowice, składający się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej elektrowni do 3MW wraz z infrastrukturą techniczną”.

Treść obwieszczenia

 
BUKWICA ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU WSI
poniedziałek, 20 lipca 2015
altW sobotę 18 lipca w Brzegu Głogowskim odbył się Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Żukowice. Do tegorocznych rozgrywek przystąpiło 7 sołectw. Zawodnicy dopingowani przez kibiców musieli wykazać się nie lada sprytem oraz wiedzą w takich konkurencjach jak m.in. łowienie, rzut warzywami do celu, ciągnięcie liny, toczenie piłki slalomem w alkogoglach, grabienie małych piłeczek, dojenie krowy oraz quiz wiedzy o gminie na wesoło. Nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwało jury. Rywalizacja była bardzo zacięta, jednak uczestnicy turnieju podkreślali, że nie liczy się zwycięstwo a dobra zabawa.

I miejsce o Puchar Wójta Gminy Żukowice zdobyło sołectwo Bukwica, II miejsce Szczepów, natomiast na III miejscu uplasował się Brzeg Głogowski. Pozostałe drużyny (Nielubia, Słone, Kłoda i Czerna) zajęły równorzędne 4 miejsce. Na turnieju nie zabrakło stoisk gastronomicznych oraz atrakcji dla dzieci, dla których organizatorzy zapewnili dużo frajdy przygotowując liczne zabawy animacyjne oraz dmuchane zamki. Całość zakończyła zabawa taneczna, na której mieszkańcy i przybyli goście mogli się bawić do północy. Turniej już tradycyjnie był wspaniałą okazją do integracji mieszkańców naszej gminy.
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. DOMANIOWICACH
poniedziałek, 20 lipca 2015

altW niedzielę tj. 18 lipca 2015 r. w Domaniowicach odbyła się kolejna impreza z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" pod patronatem Wójta Gminy Żukowice.

Dla mieszkańców Domaniowic  zostały przygotowane słodkości oraz kiełbasa z grilla oraz mnóstwo gier i zabaw integrujących mieszkańców, a szczególnie rodziny z naszej gminy. Dużą dawkę humoru zaaplikowali dzieciom organizatorzy oraz przebierańcy. Ponadto na najmłodszych czekały dmuchane zamki, trampolina oraz mnóstwo nagród.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom którzy włączyli się w organizację tej imprezy. Słowa podziękowań kierujemy również do sołtysa wsi, radnej oraz wszystkich pań i mieszkańców z Domaniowic,  którzy bardzo mocno włączyli się w zorganizowanie w tej miejscowości.

Więcej…
 
DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW NA WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
piątek, 17 lipca 2015

altMiło nam poinformować, że decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 02.07.2015 r. Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w kwocie 20.400,00 zł. Łączna wartość zadania wyniesie 24.000,00 zł.

Możliwe będzie sfinansowanie mieszkańcom naszej gminy, którzy złożyli wnioski w roku 2015, usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, polegającej na:  1) demontażu, opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, 2) opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
piątek, 17 lipca 2015
 
altObwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. o opracowaniu i możliwości zapoznania się z niżej wymienionymi projektami:
1.  program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu.
2.  zmiany Uchwały Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.
3.  planu działań krótkoterminowych z uwagi na wystąpienie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu substancji w powietrzu.
4.  programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu.
Więcej…
 
PIKNIK RODZINNY W M. DOMANIOWICE
czwartek, 16 lipca 2015
alt19 lipca 2015 roku o godzinie 16:00 w miejscowości Domaniowice odbędzie się piknik rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Żukowice pn. „Wakacje z Rodziną”.

W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami, dmuchane zamki, trampolina oraz poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!
 
 
POŻYTECZNE WAKACJE W NIELUBI 2015
środa, 15 lipca 2015

W altdniach od 29.06.2015 do 10.07.2015 r. odbyła się kolejna edycja projektu pn. ” Pożyteczne Wakacje w Nielubi.”  Uczestnikami zajęć było 20-cioro dzieci w wieku od 9 do 14 lat.

Uczestnicy programu mieli możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych zajęciach. Największym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do Parku Liniowego w Lesznie, podczas którego dzieci mogły wykazać się odwaga oraz sprawnością fizyczną w trakcie pokonywania tras na linach zawieszonych nad ziemią.

Więcej…
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
środa, 15 lipca 2015
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zgodnie z Projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony do dnia 04 września 2015 r.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie ustalonym przez wójta właściwego dla siedziby szkoły - dla szkół mieszczących się na terenie Gminy Żukowice wstępny termin zostaje ustalony na dzień 04 września 2015 r.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
wtorek, 14 lipca 2015
altObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2015 r. nr WOOŚ.4210.78.2011.PS.49 w sprawie złożenia w dniu 25 maja 2015 r. zażalenia przez Stowarzyszenie Nasza Gmina Gaworzyce na postanowienie RDOŚ o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce, składającego się z 13 (w wyniku ograniczenia ilości z wnioskowanych 17) elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice”.
Więcej…
 
ZAWIADONIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
wtorek, 14 lipca 2015
altZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2015 r. nr DOOŚ-OAII.4210.10.2015.ew.2 o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015 r. znak: WOOŚ.4210.78.2011.PS.42 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Zwykłego Nasza Gmina Gaworzyce do udziału na prawach strony w postępowania administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce, składającego się z 13 (w wyniku ograniczenia ilości z wnioskowanych 17) elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice”.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
wtorek, 14 lipca 2015
altInformacja Starosty Głogowskiego nr OŚ.6164.4.2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie rozpoczęcia przez Ministerstwo Środowiska wykonania opracowania pn. „WYKONANIE WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU W KRAJU W LATACH 2015-2019” w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju.

Ogłoszenie Starosty Głogowskiego
 
TURNIEJ WSI GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 13 lipca 2015
 
altDnia 18 lipca 2015 roku w Brzegu Głogowskim odbędzie się Turniej Wsi Gminy Żukowice o Puchar Wójta Gminy. Serdecznie zapraszamy sołectwa do udziału w pikniku integracyjnym. Dla uczestników przygotowano wiele konkurencji sportowych i rozrywkowych. Również dla najmłodszych czeka wiele niespodzianek.  Zapraszamy w sobotę do Brzegu Głogowskiego – teren za Szkołą Podstawową w Brzegu Głogowskim. Rozpoczęcie - godzina 15.00. Piknik zakończy zabawa taneczna.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 98
Top! Do góry