• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 28 stycznia 2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
wtorek, 27 stycznia 2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:
 
Opracowanie dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice”.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 4 lutego 2015 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148.


pliki do pobrania:
Zaroszenie do złożenia oferty
Załączniki 1,2,3
Załącznik 4 - doświadczenie
Załącznik 5 - projekt umowy
 
INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
poniedziałek, 26 stycznia 2015
Marszałka Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadości informację z dnia 19 stycznia 2015 r. o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. na prowadzenie instalacji: do produkcji miedzi metalicznej w technologii pieca szybowego i w technologii pieca zawiesinowego, instalacji do produkcji metali szlachetnych, instalacji do produkcji ołowiu i składowiska odpadów - staw osadowy komora IV oraz pozostałych instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego eksploatowanych na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów".

Treść informacji
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
poniedziałek, 26 stycznia 2015
Wójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice.
Stanowisko: Podinspektor ds. utrzymania dróg – 1 etat.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” w sekretariacie Urzędu Gminy w Żukowicach lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lutego 2015r., do godz. 15.30. 
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
piątek, 23 stycznia 2015
altObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2015 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce, składającego się z 13 (w wyniku ograniczenia ilości z wnioskowanych 17) elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice".

Treść obwieszczenia
 
WYBÓR SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
piątek, 23 stycznia 2015
Wójt Gminy Żukowice informuje, że na podstawie Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 22 stycznia w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Żukowice, Zarządzeniem Nr 8/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wyborczych w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej, ustalił harmonogram zebrań wyborczych na terenie Gminy Żukowice zamieszczony poniżej.
 
 
UWAGA ROLNICY
piątek, 23 stycznia 2015
Dotacja na roboty rekultywacyjne

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej informuje o możliwości uzyskania dotacji na n/w asortyment robót rekultywacyjnych:

1. Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej (metodą przyorania masy zielonej) - 600 zł/ha
2. Zagospodarowanie gruntów na trwały użytek zielony techniką podsiewu lub metodą pełnej uprawy wraz z zakupem mieszanek nasion traw - 600 zł/ha
3. Usuwanie kamieni na gruntach ornych - 40 zł za 1 m³, jednak nie więcej niż 300 zł/ha
4. Odkrzaczanie gruntów rolnych (z wyłączeniem klasy gruntu S) - 230 zł/ha
5. Budowa zbiorników wodnych służących małej retencji o powierzchni lustra wody:- do 1,00 ha - 20 000 zł/obiekt- 1,01 ha-5,00 ha - 20 000 zł/ha- powyżej 5,00 ha - 100 000 zł/obiekt

Więcej…
 
IV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 22 stycznia 2015
W dniu 22 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
Więcej…
 
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO – „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE”.
czwartek, 22 stycznia 2015
Wójt Gminy Żukowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Żukowice”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148 do godz. 15.30.

szczegóły ogłoszenia
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM.
środa, 21 stycznia 2015
 Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeg Głogowski". Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określony został na dzień 05.02.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowice Żukowice 148 (sekretariat) 67-231 Żukowice. Dokumentację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UG Żukowice - TUTAJ
 
FERIE WRAZ Z STOWARZYSZENIEM "BUKWICA DOLINA MIŁOŚCI"
wtorek, 20 stycznia 2015
Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Bukwica "Bukwica Dolina Miłośći" w okresie trwających ferii zimowych organizuje zajęcia dla wszystkich zainteresowanych urlopowiczów z terenu Gminy Żukowice.

Pierwsze zajęcia odbędą się już jutro, tj.: 21 stycznia 2015 r. w Jakubowie, a ostatnie zaplanowano na ostatni dzień ferii i miesiąca stycznia w Glinicy.

Serdecznie Zapraszamy!
Więcej…
 
FERIE W BIBLIOTECE
piątek, 16 stycznia 2015
W okresie ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Nielubi będzie realizować projekt pn.„Kuchnia od kuchni”.

Zajęcia odbywać się będą codziennie w Bibliotece w Nielubi. W zajęciach weźmie udział 15 dzieci z terenu gminy Żukowice.

W programie przewidziano wiele ciekawych atrakcji, a na zakończenie ferii zimowych odbędzie się uroczysty bal karnawałowy!
Więcej…
 
KONSULTACJE W SPRAWIE BUDOWY OBWODNICY GŁOGOWA
piątek, 16 stycznia 2015
Starosta Głogowski serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. Formularz konsultacyjny może wypełnić zarówno instytucja jak i osoba fizyczna. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Konsultacje są niezwykle ważne dla mieszkańców naszego regionu, ponieważ budowa obwodnicy Głogowa została wpisana na rezerwową listę zadań inwestycyjnych w zakresie budowy obwodnic. Biorąc udział w konsultacjach możemy zasygnalizować jak ważne jest dla nas, aby budowa obwodnicy Głogowa została wpisana na listę podstawową zadań inwestycyjnych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.


Poniżej zamieszczamy propozycję już wypełnionego formularza konsultacyjnego, który należy jedynie uzupełnić o własne dane osobowe oraz podpis i wysłać na wskazany adres (w wersji elektronicznej lub tradycyjnie).

Propozycja wypełnionego formularza
 
KLUB AKTYWNYCH KOBIET Z NIELUBI
piątek, 16 stycznia 2015
Miło nam poinformować, iż przy Bibliotece Publicznej w Nielubi powstał Klub Aktywnych Kobiet (KAK) z Nielubi. Grupa skupia kobiety w różnym wieku, które są aktywne, przebojowe i mają chęć do działania.

Klub powstał z inicjatywy mieszkanek Nielubi przy wsparciu dyrektora biblioteki. Celem działalności Klubu jest aktywne działanie na rzecz miejscowości Nielubia. Panie chcą promować miejscowość, w której mieszkają na ternie Gminy Żukowice i poza gminą.

Aktywne mieszkanki Nielubi chcą wykorzystać swoje możliwości i umiejętności do działania na rzecz mieszkańców Nielubi, planują organizować czas wolny dzieciom i młodzieży współpracując z Gminną Biblioteką w Nielubi. Panie będą również rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, promować zdrowy styl życia, a przy okazji miło spędzą czas.
 
BEZPIECZNE FERIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
piątek, 16 stycznia 2015
W Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi przygotowując się do wypoczynku w czasie ferii (19.01 – 30.01.2015 r.) jak zawsze pamiętają o bezpieczeństwie!

Szkoła włączyła się do akcji informacyjno – edukacyjnej „Bezpieczna Woda” omawiając zagrożenia i właściwe zachowania w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych.

W dniu 15 stycznia 2015 r. gościła strażaków z OSP Kromolin, którzy zaprezentowali podstawowy sprzęt ratunkowy oraz udzielili praktycznych wskazówek jak chronić siebie, a w razie potrzeby nieść pomoc innym.

Każdy uczeń otrzymał odblaskową opaskę, breloczek i kompaktową instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

O bezpieczeństwie uczniów szkoły pamiętała również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która obdarowała uczestników akcji neonowymi, funkcjonalnymi odblaskami.

Z takim wyposażeniem uczniom SP Nielubia niestraszna będzie żadna szarówka czy pochmurna pogoda. Wyruszyli więc w BEZPIECZNE FERIE 2015!

Galeria zdjęć
 
"WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"
piątek, 16 stycznia 2015
Szkoła Podstawowa w Nielubi po raz trzeci bierze udział w światowej akcji UNICEF.

Nasi uczniowie i ich rodzice szyją laleczki prezentujące wybrany kraj. Lalki będą przekazywane do adopcji podczas zabawy karnawałowej Rady Rodziców, która odbędzie się 14 lutego 2015 r.

Każdy z gości będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Sudanie Południowym.

Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
JASEŁKA W CZERNEJ
piątek, 16 stycznia 2015
Zgodnie z tradycją dnia 9 stycznia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim przedstawiły Jasełka na sali wiejskiej w Czernej. W tym roku ze względu na cel atmosfera wyjątkowa. Tym bardziej, że występ uatrakcyjnili dorośli kolędnicy: Panowie Tworkowscy, Państwo Bukowie i Pan Bander.

Publiczność była bardzo hojna i pastuszkowie po kolędzie mieli pełne kapelusze banknotów. Cały dochód dzieci przekażą na leczenie Hani.

Serdecznie dziękujemy strażakom, którzy od siebie przekazali "grubą" kopertę. Cieszymy się, że tradycja nie ginie i ludzie chętnie uczestniczą w tego typu imprezach. Cała społeczność szkoły w Brzegu Głogowskim dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji oraz publiczności za hojność i aplauz.

Galeria zdjęć
 
IV SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 15 stycznia 2015
Zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się IV sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
INFORMACJA O DNIU BABCI I DZIADZIA
czwartek, 15 stycznia 2015
Placówka Wsparcia Dziennego działająca przy Stowarzyszeniu na rzecz odnowy wsi Bukwica „Bukwica-Dolina Miłości” w Kromolinie, organizuje w świetlicy, w dniu 22.01.2015 w godz.16.30-18.00 Dzień Babci i Dziadka.

Natalia, Krysia, Nicola, Ada i Karolina zaprezentują program artystyczny i będzie to przedstawienie ”Jaś i Małgosia„ skecz pt.:”Telefon do Babci„ oraz skecz pt.: ”Dziadek i super bryka”. Rodzice naszych podopiecznych zapewnią słodki poczęstunek.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
środa, 14 stycznia 2015
alt
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2015 r. o zwróceniu się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce, składającego się z 13 (w wyniku ograniczenia ilości z wnioskowanych 17) elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice".

Treść obwieszczenia
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE REMONTOWE NA DACHU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA”
środa, 14 stycznia 2015
Podpisano umowę na zadanie pn. „Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej     w miejscowości Kamiona”.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostaną wykonane prace polegające na: wymianie i naprawie pokrycia dachowego z papy wraz z montażem łat i wzmocnieniem górnego pasa kratownic, wymianie opierzeń z blachy powlekanej, wymianie rynien i rur spustowych, wykonaniu izolacji termicznej stropodachu oraz wykonaniu  nowego zadaszenia nad wejściem do  świetlicy.

Wartość tego zadania to kwota blisko 40 tyś. zł.  Gmina jednocześnie oczekuje na rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w zakresie małych projektów  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wykonanie prac zaplanowano w miesiącach styczeń-luty.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 86
Top! Do góry