• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
sobota, 25 maja 2019
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE BUDOWLANE NA DRODZE W M. SŁONE Drukuj
środa, 19 lipca 2017
altRozpoczęły się roboty budowlane na zadaniu pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słone.” Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej na odcinku ponad 250 mb. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna (warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna) wraz ze wzmocnieniem krawędzi jezdni oraz poboczami z kruszywa łamanego bądź destruktu bitumicznego. Ponadto w pasie drogi gminnej ramach zadania zostanie wykonany  chodnik z kostki betonowej na odcinku ponad 300 mb. wraz z jego zaniżeniem na długości zjazdów do posesji. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych.

Koszty wykonania w/w zadania to kwota blisko 245.000 zł. Na to zadanie Gmina Żukowice pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017  w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 25.600 zł.

Prace drogowe planuje się wykonać w miesiącach lipiec-sierpień 2017 r.

Galeria zdjęć
 
 
Top! Do góry