• czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 25 maja 2019
INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Drukuj
środa, 19 lipca 2017
altMarszałek Województwa Dolnośląskiego pismem znak: DOW-S-IV.7222.20.2017.LS, z dnia 14 lipca 2017 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego na wniosek KGHM Polska Miedź S.A., 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej–Curie 48 postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. znak: SR.II.6619/W130/6/2007 (ze zmianami) udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie: Instalacji Produkcji Miedzi HM Głogów I, Instalacji Produkcji Miedzi HM Głogów II, Instalacji Produkcji Metali Szlachetnych, Instalacji Produkcji Ołowiu, składowiska odpadów – staw osadowy komora IV oraz pozostałych instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego eksploatowanych na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów wydał decyzję Nr PZ 83.13/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. znak: DOW-S-IV.7222.20.2017.LS

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji:

- w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Legnicy przy ul. Skarbka 10, 59-220 Legnica, pokój 5, telefon 76-8548861, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://bip.umwd.dolnyslask.pl, zakładka Ochrona Środowiska/ Pozwolenia zintegrowane.

Treść informacji.
 
Top! Do góry