• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
sobota, 25 maja 2019
STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Drukuj
środa, 05 września 2018
 
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019.  Wnioski są pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7, na stronie internetowej: www.zukowice.pl, w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
Termin złożenia wniosków od 3 - 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych -  15 października 2018 r.
 

Przypomina się, że stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów  rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,tj. 514 zł. netto na 1 osobę ( od 01.10.2018r. - 528zł.)

Informacje dodatkowe – pokój nr 7, tel. 76 831-42-41

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane!


Pliki do pobrania:
 
Top! Do góry