• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
czwartek, 18 lipca 2019
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 10 stycznia 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”,  zlokalizowanej na działkach 591, 596, oraz 777/216, obręb Brzeg Głogowski.

Równocześnie zawiadamia strony  postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisów art. 10§1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do zgromadzonych dowodów i materiałów.

W związku z powyższym strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, pokój nr 13 w godz. 730 do 1530 oraz składać uwagi i wnioski do postępowania w terminie 7 dni. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej   na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żukowice.

Treść obwieszczenia
 
Top! Do góry