• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
środa, 05 sierpnia 2020
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU I SENATU Drukuj
środa, 25 września 2019
Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości, że spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy w terminie:
od dnia 23 września 2019 r. do dnia 7 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Żukowice w pokoju Nr 7 (parter) w godzinach pracy urzędu tj.
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 15.30,
- czwartek od godz. 7.30 do 16.30,
- piątek od godz. 7.30-14.30

Spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, według ich miejsca zamieszkania.

                   

Wójt Gminy Żukowice
Krzysztof Wołoszyn
 
Top! Do góry