• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 05 sierpnia 2020
NASI STRAŻACY POZYSKUJĄ ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU DLA SWOICH OSP Drukuj
piątek, 27 września 2019
To będzie kolejne nowe i bardzo ważne wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żukowice w tym roku.
Do końca lipca 2019 roku  Jednostki OSP mogły składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach Programu „Mały Strażak” na dofinansowanie zadań z zakresu  doposażenia jednostek OSP w sprzęt do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii oraz ich skutków mających wpływ na środowisko”.

Dzięki złożonym wnioskom, Jednostki OSP z Brzegu Głogowskim, Dobrzejowicach, Kromolinie i w Kłodzie pozyskały łącznie środki finansowe w kwocie blisko 47.000,00 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, a pozyskane fundusze pozwolą na zakup nowego sprzętu w postaci m.in. węży strażackich, pilarek, kamer termowizyjnych, motopomp, prądownic czy kurtyn wodnych już w najbliższym czasie.

Wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratownictwa zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego, a strażacy ochotnicy będą mogli skutecznie i profesjonalnie przeprowadzać działania ratownicze i udzielać pomocy pokrzywdzonym w trudno dostępnych, zadymionych lub skażonych trującymi gazami miejscach.

 
Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu „Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w ramach konkursu pn.: ”Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019″.


 
Top! Do góry