• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 05 sierpnia 2020
NABÓR DO PROJEKTU "AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA" Drukuj
poniedziałek, 30 września 2019
Projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

Kogo szukamy?

*Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 40 osób (24K,16M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym bez zatrudnienia w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zamieszkujących w powiatach górowskim, głogowskim, wołowskim
• Minimum 40 (24K, 16M) osób o niskich kwalifikacjach,
• Minimum 34 (21K, 13M) osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne 8 (5K, 3M),
• Minimum 6 (3K, 3M) osoby bierne zawodowo,
• Minimum 26 (16K, 6M) osoby pochodzące z obszarów wiejskich,
• Minimum 4 (2K, 2M) osoby powyżej 50 roku życia,
• Minimum 2 (1K, 1M) osoby niepełnosprawne ( w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Może czekamy wlaśnie na Ciebie!

Wsparcie w ramach projektu:

1. „Zajęcia psychologiczne indywidualne” 3h/os.x 40os.=120h (2 dni/os. x 15 godz. na dzień)
2. „Zajęcia psychologiczne grupowe ” 16 h/ x 4 grupy  (8 h x 2 dni)
3. „Zajęcia indywidualne z coachem ” 3/os.40os.= 120h (2 dni x 1,5godz.)
4. „Zajęcia indywidualne z  doradca zawodowym” 6h/x 40 os (1,5 godz. x 4).
5. „Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym 16 h/ x 4 grupy  (8 h x 2 dni)
6. „Szkolenia zawodowe” Średnio 80 godzin na osobę – stypendium szkoleniowe 80 godz. x 6,78zł
7. „Pośrednictwo pracy" 8h/x 40 os (2 godz. x 4).
8. „Staże zawodowe 3 miesiące" x 16 osób – stypendium stażowe 1017,40 zł za miesiąc
Ubezpieczenie NNW
Koszt składek na ubezpieczenie społeczne

CO ZYSKUJESZ?
*W 100% darmowe szkolenie
*ubezpieczenie NNW
*Pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera
*Stypendium szkoleniowe
*Certyfikat
*Darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia
*Staż zawodowy

Szkolenia będą niezwłocznie realizowane po zebrani się grupy i zakwalifikowaniu uczestników.

Kandydat na uczestnika zostanie zakwalifikowany do projektu na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.


Zapisy i kontakt:
Anna Mazurkiewicz
531 081 677

Liczba miejsc ograniczona !
Liczy się kolejność zgłoszeń !

Informacje dostepne na stronie: www.dglnews.pl
 
Top! Do góry