• czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 05 sierpnia 2020
TRWAJĄ PRACE BUDOWALNE NA DRODZE W M. NIELUBIA Drukuj
piątek, 04 października 2019
Przebudowa drogi wykonywana jest na długości ponad 800 metrów i szerokości 5m. W celu poprawy stanu istniejącego wykonywana jest  przebudowa drogi z podziałem na dwa etapy tj.: wodno-kanalizacyjny i etap drogowy.

Pierwszy etap jednej z głównych dróg biegnących przez miejscowość zakładał modernizację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w tym m.in. wymianę rur, hydrantów, zasuw, nawiertek, i zestawów wodomierzowych i właśnie dobiegł końca.

Obecnie trwają prace polegające na montażu krawężników betonowych wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz prace polegające na regulacji wysokości wpustów ulicznych.

Choć prace trwają w najlepsze, występują utrudnienia w ruchu, Gmina zdecydowała dodatkowo o poszerzeniu zakresu prac drogowych w związku z przejęciem odcinka drogi  będącej we władaniu Skarbu Państwa (od budynku po Chacie Polskiej do drogi krajowej nr 12) aby w ten sposób kompleksowo zamknąć prace na tej drodze. W związku z tym faktem przedłużono termin wykonania zadania do końca października – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Wartość zadania to kwota blisko 1,1 mln zł, z czego blisko 520.000,00 zł pochodzi ze  środków z funduszów zewnętrznych, na które Gmina pozyskała dotację celową.

GALERIA ZDJĘĆ
 
Top! Do góry