• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
środa, 05 sierpnia 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJA DLA WYBORCY O PRAWIE GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.
czwartek, 22 września 2011
ImageWójt Gminy Żukowice informuje, iż do dnia 29 września 2011r. należy składać do tut. urzędu wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Więcej…
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 21 września 2011
Imagedotycząca spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Żukowice informuje, iż spis wyborców  będzie udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Żukowice Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pokój Nr 7 ( parter ), w terminie:

od dnia  21 września 2011r.  do dnia 3 października 2011r.,

w godzinach pracy urzędu tj. pon.- pt. – od 7.30 do 15.30
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN OTWARCIA W BIBLIOTEKACH
środa, 21 września 2011
Image
Informujemy o zmianie godzin otwarcia bibliotek na terenie gminy. Biblioteki będą funkcjonować w następujących godzinach:


Nielubia

Poniedziałek   8 – 16
Wtorek  10 – 18
Środa  9 – 13
Czwartek 10 – 18
Piątek 8 – 16

Brzeg Głogowski

Wtorek  10 -18
Środa  9 - 13
Piątek  10 - 18

Dobrzejowice

poniedziałek 10 - 18
czwartek 10 - 18
 
BIEGI PRZEŁAJOWE NIELUBIA 2011
wtorek, 20 września 2011

Image W dniu 22.09.201 r. w miejscowości Nielubia odbędą się XII Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi organizowane przez miejscowy klub LUKS "Trasa-Eko-Głogów". Szczegóły wraz z regulaminem TUTAJ.

 
ZAKOŃCZONO PRACE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE CHODNIKA W BUKWICY
wtorek, 20 września 2011

           

Zakończono prace budowlane polegajace na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 100042D w Bukwicy, polegającej na budowie chodnika. Prace wykonywała Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa  "Farmer" z Grębocic. Wartość prac to kwota ponad 11.000 zł

Galeria

 
TRWAJĄ PRACE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI DROGI W NIELUBI
wtorek, 20 września 2011

          
Trwają prace budowlane w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do strefy aktywności gospodarczej w Nielubi - etap I".  Widać już pierwsze efekty wykonywanych prac.

Galeria

 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
poniedziałek, 19 września 2011
Image Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Żukowice" o mocy maksymalnej 42 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi i infrastrukturą elektroenergetyczn.

Treść obwieszczenia
 
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 19 września 2011
ImageZawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 1 sierpnia 2011 roku firmy Biopower S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy 0,499MW na działce o numerze ewidencyjnym 551/1 w miejscowości Brzeg Głogowski, Gmina Żukowice
Treść zawiadomienia.
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ WYJAZDY UCZNIÓW NA BASENY
poniedziałek, 19 września 2011

       

Od 12.09.2011 r. rozpoczęły się pierwsze wyjazdy uczniów z Naszej Gminy na basen do AQUAPARK Polkowice w ramach realizacji projektu „Czas na basen, czas na zdrowie dzieci z  Gminy Żukowice”. Całkowity koszt realizacji projektu obejmujący koszty udostępnienia infrastruktury pływalni oraz zorganizowania transportu dla uczniów wyniesie  ponad 62.000 zł i w całości zostanie sfinansowany ze środków Fundacji Polska Miedź z siedzibą w Lubinie w ramach realizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. Programu Promocji Zdrowia. W ramach projektu  w okresie od września 2011 r. do czerwca 2012 r., uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim i Szkoły Podstawowej z Nielubi będą korzystać z zajęć rekreacyjno-ruchowych na basenie

Więcej…
 
ZIELONE SZKOŁY - DĄBKI - WRZESIEŃ 2011
poniedziałek, 19 września 2011

       Image

W dniach od 2 do 15 września 2011 r. 42 uczniów klas trzecich z Gminy Żukowice uczestniczyło w zajęciach Zielonej Szkoły w ośrodku Argentyt w nadmorskich Dąbkach. Wyjazd dzieci zrealizowano w ramach Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym wdrożonego przez Departament Polityki Ekologicznej KGHM, ze środków którego pokryto całkowite koszty pobytu dzieci nad morzem.

Więcej…
 
NOWE NABORY WNIOSKÓW I WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ ROLNICZA
czwartek, 15 września 2011

ImageOd 17 października do 4 listopada 2011 roku  w Oddziałach Regionalnych ARiMR swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inwestycje związane m.in. z rozwojem usług  na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa.

Więcej…
 
WSPARCIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
czwartek, 15 września 2011

Image Wnioski o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 26 września do 7 października 2011 r. Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda złotych.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GOPS W ŻUKOWICACH
środa, 14 września 2011
ImageOGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Żukowicach z siedzibą w Nielubi O OFERCIE PRACY NA STANOWISKO PRACOWNICZE W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY- NA ZASTĘPSTWO
Treść ogłoszenia
 
XI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 13 września 2011
ImageZawiadamiam, że w dniu   23   września    2011 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu    Gminy    Żukowice    odbędzie   się    XI   zwyczajna  sesja  Rady Gminy Żukowice 
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI GOSPODARCZO-BUDŻETOWE I SPOŁECZNO- SAMORZĄDOWEJ.
wtorek, 13 września 2011
ImageZawiadamiam,  że w dniu    20   września  2011 r. o godz. 9:oo w sali posiedzeń Urzędu gminy w Żukowicach odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno- Samorządowej.
Więcej…
 
DODATKOWA SUBWENCJA W RAMACH REZERWY OŚWIATOWEJ - 0,6%
wtorek, 13 września 2011

ImageGmina Żukowice otrzymała z Ministerstwa Finansów dodatkowe środki w ramach rezerwy oświatowej

W połowie bieżącego roku Wójt Gminy  Żukowice wystąpił o przyznanie  dodatkowych środków z przeznaczeniem  na działalność oświatową  na terenie gminy.  Minister Finansów  przyznał Gminie Żukowice  na rok 2011  ze środków rezerwy części  oświatowej subwencji ogólnej kwotę 40 tys.  zł. z przeznaczeniem  na dofinansowanie  wyposażenia  w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne   obiektów szkół i placówek oświatowych oraz  nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie  wykorzystywanych  na cele  dydaktyczne w roku ubiegłym.

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 12 września 2011
ImageZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żukowice” składającego się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną.
Treść obwieszczenia
 
OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY
piątek, 09 września 2011

Image Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Czerna i Dobrzejowice (drogi nr 11 i 434)." Zadanie to będzie w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację można pobrać tutaj

 
DO SZKOŁY W GŁOGOWIE AUTOBUSEM.
czwartek, 08 września 2011

Image W związku z zmianą godziny przyjazdu do Głogowa pociągu relacji Rzepin- Wrocław  co uniemożliwia dotarcie młodzieży uczącej do szkół na godzinę 8.00 od poniedziałku (12.09.2011) uruchomiony zostaje kurs autobusu na trasie Dobrzejowice – Czerna - Brzeg Głogowski – Głogów realizowany przez „INTERTRANS” PKS S.A. Głogów.
Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy na tablicach ogłoszeń oraz u sołtysów miejscowości Dobrzejowice, Czerna, Brzeg Głogowski.

 
TRWA MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NA RZECE ODRZE
czwartek, 08 września 2011
ImageTrwają prace związane z modernizacją wału przeciwpowodziowego na rzece Odrze pomiędzy miejscowościami Czerna i Dobrzejowice. W ramach zadania planowane jest wykonanie:
1. modernizacja wału w km 0+000-4+988 (nadanie budowli odpowiednich parametrów), w tym:
 -budowa wału nowego w km 0+000-0+147;
 -modernizacja wału bez utwardzonej korony w km 0+147-2+2+000 i 4+772-4+998;
 -modernizacja wału z utwardzoną koroną 2+000-4+772 (utwardzenie płytami YOMB);
2. przejazdy wałowe;
3. przepust wałowy;
4. doszczelnienie wału w miejscach niebezpiecznych (km 0+670-0+780, 1+430-1+460, 2+030-2+146, 4+354-4+745);
5. doszczelnienie wału geomatą;
6. humusowanie;
7. obsiew mieszanką traw.
Planowany termin zakończenia zadania: 30.09.2011 r.

Galeria
 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 194 z 212
Top! Do góry